Asociația „Familia Nostra” Iași

Telefon: 0232 270 344
Email: familia_nostra@mail.dntis.ro

Centrul pentru acordare de asistență socială și suport pentru copii defavorizați din mediul rural, str. Zorilor, nr. 18