La Mănăstirea Văratec a avut loc astăzi Sinaxa monahală mitropolitană