Marţi, 22 August 2017

Arhiereasca binecuvântare pentru candidații care doresc să se înscrie la Școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, sesiunea septembrie 2017, va fi acordată în baza unui interviu care se va desfășura la Centrul eparhial Iași, biroul Sectorului învățământ, în zilele de 01, 05 – 07 și 09 septembrie 2017, în intervalul orar 0900 – 1600.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 337/10 martie 2010, se pot înscrie la concursul de admitere la Şcoala Doctorală doar absolvenţii care au media de absolvire a studiilor de licenţă şi master de minim 8.51. Din această medie[1], 70% reprezintă  media anilor de studii de licenţă şi nota obţinuta la examenul de licenţă şi 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) şi nota obţinută la examenul de disertaţie.

Obținerea arhiereștii binecuvântări se va face personal, în baza următoarelor documente:

 

 A. Candidații care sunt fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași:

1. cerere adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

2. diplomele și foile matricole pentru studiile de Licență și Master absolvite, în copie xerox.

3. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate 2 recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor;

4.  adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (la cabinetul ATEST, Bd. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 2, cam.14, http://www.atest.ro);

5.  CV – Europass.             

 

B. Candidații care sunt fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți în alte centre universitare din cuprinsul Patriarhiei Române:

1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;

2. diplomele și foile matricole pentru studiile de Licență și Master absolvite, în copie xerox;

3. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea[2] Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru efectuarea studiilor de teologie în cadrul altor facultăți din cadrul Patriarhiei Române;

4. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate 2 recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor;          

 5. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (la cabinetul ATEST, Bd. Ştefan cel Mare nr. 8, etaj 2, cam.14, http://www.atest.ro);

 6. CV – Europass.

 

C. Candidații din alte eparhii:

1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;

2. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea chiriarhului de care aparțin;

3. diplomele și foile matricole pentru studiile de Licență și Master absolvite, în copie xerox;

4.  CV – Europass.            

 

[1]        Formula de calcul este următoarea:

         {[(an 1 Licenţă + anul 2 Licenţă + anul 3 Licenţă + anul 4 Licenţă + Medie examen de Licenţă)/5]*70% + [anul 1 master+anul 2 master + medie disertaţie)/3]*30% } ≥ 8.51. 

[2]     Dacă acest document nu poate fi disponibil în original, este valabilă și o copie, dar însoțită de un memoriu, din partea candidatului, referitor la contextul care a determinat absolvirea respectivei facultăți de teologie.