Luni, 7 August 2023

Arhiereasca binecuvântare pentru candidații care doresc să se înscrie la școlile doctorale ale Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, sesiunea septembrie 2023, va fi acordată în baza unui interviu care se va desfășura la biroul Sectorului învățământ din cadrul Centrului eparhial Iași, în perioada 4-7 septembrie 2023, în intervalul orar 900 – 1500.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 337/10 martie 2010, se pot înscrie la concursul de admitere la școala doctorală doar absolvenții care au media de absolvirea a studiilor de licență și master de minim 8,51. Din această medie[1], 70% reprezintă media anilor de studii de licență și nota obținută la examenul de licență și 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) și nota obținută la examenul de disertație.

Obținerea arhiereștii binecuvântări se va face personal, în baza următoarelor documente:

A. Candidații care sunt fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași:

 1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 2. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copii xerox);
 3. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate două recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor);
 4. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (de la cabinetul Atest, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 2, cam. 14, Iași, www.atest.ro, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232278223, mobil: 0726327077, WhatsApp: 0721597533 – pentru mesaje);
 5. CV – Europass.

 

B. Candidații care sunt fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți în alte centre universitare din cuprinsul Patriarhiei Române:

 1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 2. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copii xerox);
 3. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea[2] Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru efectuarea studiilor de teologie în cadrul altor facultăți din cadrul Patriarhiei Române;
 4. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate două recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor);
 5. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (de la cabinetul Atest, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 2, cam. 14, Iași, www.atest.ro, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232278223, mobil: 0726327077, WhatsApp: 0721597533 – pentru mesaje);
 6. CV – Europass.

 

C. Candidații din alte eparhii:

 1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 2. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea chiriarhului de care aparține;
 3. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copii xerox);
 4. CV – Europass.

 

Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor

 

 

[1] Formula de calcul este următoarea:

{[(an 1 Licență + an 2 Licență + an 3 Licență + an 4 Licență + Medie examen de Licență) / 5] * 70% + [(an  1  Master  +  an  2  Master  +  Medie  disertație)  /  3]  *  30%}  ≥  8,51.

[2] Dacă acest document nu poate fi disponibil în original, este valabilă și o copie, dar însoțită de un memoriu, din partea candidatului, referitor la contextul care a determinat absolvirea respectivei facultăți de teologie.