Luni, 17 Iunie 2024

Arhiereasca binecuvântare pentru candidaţii din Arhiepiscopia Iaşilor care doresc să se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi, precum și la alte facultăți de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, studii de licență și master, sesiunea iulie 2024, va fi acordată în baza unui interviu care se va desfășura la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, în perioada 15-20 iulie 2024, în intervalul orar 9 00 – 16 00.

Obţinerea binecuvântării se va face personal, în baza următoarelor documente:
1. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe https://mmb.ro/sectorul-invatamant);
2. copie a actului de identitate;
3. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic - document cu număr de înregistrare, cu antet, ștampilă și semnătură (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate două recomandări; preoţii vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului). Solicitările venite din partea monahilor și monahiilor trebuie vizate de Exarhul administrativ al mănăstirilor;
4. pentru absolvenții promoției 2024 ai studiilor de licență din cadrul oricărei facultăți de teologie ortodoxă din Patriarhia Română – recomandare de la spiritualul facultății;
5. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (de la Cabinetul Atest, Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 8, et. 2, cam. 14, Iaşi, www.atest.ro, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232278223, mobil: 0726327077, WhatsApp: 0721597533 – pentru mesaje);
6. CV – Europass;
7. doar pentru admiterea la Masterul profesional Misiune și slujire pastorală – Chestionar de admitere https://forms.gle/cSArwhzCnZWkmDm9A. Chestionarul trebuie completat online până la data de 14 iulie 2024 în vederea programării interviului.