Joi, 14 Mai 2020

Având în vedere contextul actual creat de pandemia COVID-19 și eventualele măsuri ce vor fi luate de autorități după încetarea stării de urgență în România, binecuvântarea arhierească (avizul cultului) pentru predarea disciplinei Religie ortodoxă în anul școlar 2020-2021 sau pentru înscrierea la diferite etape de mobilitate și perfecționare didactică în anul școlar 2020-2021 a celor care predau disciplina Religie ortodoxă se va acorda candidaților din județele componente ale Arhiepiscopiei Iașilor (Botoșani, Iași și Neamț) după cum urmează:

 • Documentele scanate necesare pentru primirea arhiereștii binecuvântări vor fi trimise în perioada 1-7 iunie 2020, la adresa de e-mail gabriel.leonte@mmb.ro;
 • Candidații laici care nu au mai predat deloc disciplina Religie ortodoxă și cei care nu au predat în anul școlar 2019-2020 vor susține un examen psihologic în urma căruia se va elibera un aviz psihologic. Avizul psihologic se poate obține, cu programare prealabilă, de la Cabinetul Psihologic Atest din Iași, bld. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, etaj 2, cam. 14, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232 278 223, mobil: 0726 327 077, WhatsApp: 0722 848 119 (pentru mesaje);
 • În perioada 8-13 iunie 2020, în urma analizei dosarelor de către inspectorul școlar pentru disciplina Religie al Inspectoratului Școlar Județean, a consilierului și a inspectorului educațional ai Arhiepiscopiei Iașilor, Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor va elibera și va transmite, în format electronic, fiecărui candidat în parte, documentul care atestă primirea arhiereștii binecuvântări.

Acte necesare pentru obținerea arhiereștii binecuvântări pentru predarea disciplinei Religie ortodoxă, în diferite etape de mobilitate didactică

I. Profesori:

 1. Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 2. Copie a actului de identitate;
 3. CV-Europass;
 4. Recomandare de la părintele duhovnic;
 5. Recomandare de la preotul paroh al parohiei pe raza căreia se află școala unde a predat în ultimul an (de la toți preoții parohi ai parohiilor pe raza cărora se află unitățile școlare/structurile unde a predat în ultimul an).

II. Profesori de la Seminariile/Liceele Teologice:

 1. Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 2. Copie a actului de identitate;
 3. CV-Europass;
 4. Recomandare de la părintele duhovnic;
 5. Acordul scris al directorului Seminarului/Liceului Teologic unde dorește să aplice.

III. Absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași:

 1. Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 2. Copie a actului de identitate;
 3. CV-Europass;
 4. Recomandare de la părintele duhovnic;
 5. Recomandarea spiritualului facultății de teologie (pt. absolvenții din anul universitar curent).

IV. Absolvenți în alte centre universitare din cuprinsul Patriarhiei Române:

 1. Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 2. Copie a actului de identitate;
 3. CV-Europass;
 4. Copii ale diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
 5. Documentul prin care s-a acordat binecuvântarea[1] Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru efectuarea studiilor de teologie în cadrul altor facultăți din cadrul Patriarhiei Române;
 6. Recomandarea decanului și a îndrumătorului de an,  prin care să se sublinieze calitățile pedagogice ale candidatului, conduita sa ireproșabilă, implicarea în activitatea misionară a Bisericii pe parcursul studiilor;
 7. Recomandare de la părintele duhovnic;
 8. Dacă a mai predat în ultimul an, recomandarea de la preotul paroh al parohiei pe raza căreia se află școala.

V.  Preoți:

 1. Cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan (în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice);
 2. Copie a actului de identitate;
 3. CV-Europass;
 4. Recomandare protopopiat (cu precizarea expresă a etapei de mobilitate didactică sau a gradului didactic);
 5. Raport privind activitatea catehetică desfășurată în parohie, vizat de protopop și de responsabilul pentru cateheză la nivel de protopopiat.

Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor

 

[1] Dacă acest document nu poate fi disponibil în original, este valabilă și o copie, dar însoțită de un memoriu, din partea candidatului, referitor la contextul care a determinat absolvirea respectivei facultăți de teologie.