Vineri, 16 Octombrie 2020

Arhiepiscopia Iașilor – Mitropolia Moldovei și Bucovinei, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, 28.10.2020, ora 12 la Centrul eparhial Iași, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16, Iași, pentru arendarea unei suprafețe de 65 ha teren, situat pe raza comunei Voinești jud. Iași.

Înscrierea la licitaţie se face la Centrul eparhial Iași, Sectorul agricol, până la data de 27.10.2020, ora 15.

Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 16, Iași, Sectorul agricol, etaj 1.

Firmele care doresc să se înscrie la licitație trebuie să facă dovada a cel puțin 3 ani de activitate în domeniul agricol.

Cererile de participare la licitație vor fi analizate de o comisie și vor fi soluţionate până pe data de 28.10.2020 ora 10.

Relații suplimentare la telefon 0727 377 317.