Marţi, 24 August 2021

Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor anunță organizarea unui interviu pentru acordarea arhiereștii binecuvântări celor care doresc să se înscrie la școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.

Arhiereasca binecuvântare pentru candidații care doresc să se înscrie la școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, sesiunea septembrie 2021, va fi acordată în baza unui interviu care se va desfășura la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași (Str. Agatha Bârsescu, nr. 9) în zilele 1, 3 și 6 septembrie 2021, în intervalul orar 900 – 1500.

Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 337/10 martie 2010, se pot înscrie la concursul de admitere la școala doctorală doar absolvenții care au media de absolvirea a studiilor de licență și master de minim 8,51. Din această medie[1], 70% reprezintă media anilor de studii de licență și nota obținută la examenul de licență și 30% reprezintă media anilor de studii de master (aprofundate) și nota obținută la examenul de disertație.

Obținerea arhiereștii binecuvântări se va face personal, în baza următoarelor documente:

A. Candidații care sunt fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași:

 1. declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular disponibil pe www.mmb.ro);
 2. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 3. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copie xerox);
 4. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate două recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor);
 5. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (de la cabinetul Atest, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 2, cam. 14, Iași, www.atest.ro, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232278223, mobil: 0726327077, WhatsApp: 0721597533 – pentru mesaje);
 6. CV – Europass.

B. Candidații care sunt fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Iașilor și absolvenți în alte centre universitare din cuprinsul Patriarhiei Române:

 1. declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular disponibil pe www.mmb.ro);
 2. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 3. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copie xerox);
 4. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea[2] Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru efectuarea studiilor de teologie în cadrul altor facultăți din cadrul Patriarhiei Române;
 5. recomandare de la preotul paroh și de la duhovnic (dacă cei doi sunt persoane diferite atunci vor fi prezentate două recomandări); preoţii vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparţin; monahii vor prezenta recomandare de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, avizată de exarhul locului; stareţii vor prezenta recomandare de la exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor);
 6. adeverința că este apt din punct de vedere psihologic (de la cabinetul Atest, Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 2, cam. 14, Iași, www.atest.ro, e-mail: contact@atest.ro, telefon: 0232278223, mobil: 0726327077, WhatsApp: 0721597533 – pentru mesaje);
 7. CV – Europass.

C. Candidații din alte eparhii:

 1. declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular disponibil pe www.mmb.ro);
 2. cerere adresată Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, prin care se solicită binecuvântarea arhierească (cerere tip disponibilă pe www.mmb.ro);
 3. documentul prin care s-a acordat binecuvântarea chiriarhului de care aparține;
 4. diplomele și foile matricole pentru studiile de licență și master absolvite (copie xerox);
 5. CV – Europass.

Pentru situațiile excepționale în care candidatul nu se poate prezenta la interviu în perioada menționată, vă punem la dispoziție nr. de telefon 0756067179 și adresa de e-mail gabriel.leonte@mmb.ro.

[1] Formula de calcul este următoarea:

{[(an 1 Licență + an 2 Licență + an 3 Licență + an 4 Licență + Medie examen de Licență) / 5] * 70% + [(an  1  Master  +  an  2  Master  +  Medie  disertație)  /  3]  *  30%}  ≥  8,51.

[2] Dacă acest document nu poate fi disponibil în original, este valabilă și o copie, dar însoțită de un memoriu, din partea candidatului, referitor la contextul care a determinat absolvirea respectivei facultăți de teologie.