Vineri, 4 Iunie 2021

În zilele de 12 şi 13 iunie 2021, ȋn Arhiepiscopia Iaşilor se aniversează 380 de ani de la aducerea moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva de la Constantinopol la Iaşi. Sfintele odoare au reprezentat un dar al Patriarhiei Ecumenice pentru domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, fiind aşezate cu multă cinste în frumoasa biserică, atunci zidită, a Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”.

Cu acest prilej, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” se vor săvârşi slujba de Priveghere, ȋn ziua de 12 iunie, şi Sfȃnta Liturghie, ȋn ziua de 13 iunie, iar ȋn Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” va avea loc un simpozion şi va fi organizată o expoziție de cărți, icoane şi veşminte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Simpozionul, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, va debuta ȋn ziua de sȃmbătă, 12 iunie, ȋncepȃnd cu ora 15:00, iar ȋn finalul său va fi vernisată expoziția realizată de Biblioteca „Dumitru Stăniloae”, Catedrala Mitropolitană şi Centrul Resurrectio. Expoziția va fi deschisă publicului timp de o săptămȃnă după vernisare.

Pentru a marca acest moment aniversar, Editura Doxologia a Arhiepiscopiei Iaşilor anunţă apariţia a două noi lucrări: „Noi consideraţii referitoare la aducerea moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva la Iaşi”, ediţie îngrijită de Bogdan Brânză, şi un mini-album „380 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva”. Acestea pot fi achiziţionate online, la adresa edituradoxologia.ro, sau de la Librăria Doxologia, situată pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

În toată această perioadă, credincioşii se pot închina la Sfânta Cuvioasă Parascheva, racla cu sfintele sale moaşte fiind aşezată în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

***

La 13 iunie 1641, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajungeau în Iaşi. Domnul Vasile Lupu şi toată suflarea capitalei aşteptau la podul Bahluiului, cu lumânări în mână şi lacrimi de bucurie în ochi, darul lui Dumnezeu pentru Moldova. Clopotele bisericilor Iaşului răsunau până departe, iar clerul în frunte cu mitropolitul cărturar Varlaam a primit pe umeri odorul, din mâna delegaţilor Patriarhiei Ecumenice: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianopolei şi Teofan al Paleon-Patronului. Gazdă primitoare a Sfintei a fost, pentru multă vreme, biserica pe atunci nouă, cu hramul închinat Sfinţilor Trei Ierarhi. Aici, în fiecare an, pe 14 octombrie, moldovenii îşi cinsteau ocrotitoarea şi mângâietoarea. Sfintele moaşte au stat până la 26 decembrie 1888, când au fost scăpate prin minune de un incendiu şi, apoi, transferate în noua Catedrală Mitropolitană din Iaşi, unde se află şi astăzi.

Locul din biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” în care au fost aşezate moaştele în anul 1641 este cinstit şi astăzi printr-un veşmânt al Sfintei care este pus la închinare, dar şi prin moaştele Sfântului Vasile cel Mare, primite în dar de către Domnul Vasile Lupu al Moldovei de la Patriarhul Macarie al Antiohiei. 

Iată cum este consemnat momentul aducerii la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva pe inscripţia de pe marmura baldachinului Cuvioasei Parascheva din lăcaşul de cult al Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi:

„Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domnitor a toată Moldova, fiind râvnitor şi apărător al sfintei evsevii răsăritene, după dumnezeiasca îngrijire, a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie şi prea multă dorinţă aceste cinstite moaşte ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea din Târnovo. Aceasta strămutare s-a făcut a treia. Iară prea sfinţitul şi fericitul a toata lumea Patriarh D. Partenie, cu bunăvoinţa şi sfatul Bisericii, a trimis aceste sfinte moaşte, ca pe o vistierie dumnezeiască, cu prea fericiţii trei mitropoliţi D. Ioanichie, D. Partenie al Adrianopolei si D. Teofan al Paleon – Patron, în zilele prea sfântului chir Varlaam, Mitropolitul Sucevei şi a toată Moldova. Iară binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi cu mila lui Dumnezeu Stăpân al nostru, şi Domnitor a toată Moldova, Io Vasile Voievod, de acasă ieşind cu evlavie şi din tot sufletul primind aceasta nepreţuită vistierie, potrivit le-au pus si le-au păstrat în cea nouă zidită biserică a Sfinţilor Trei Ierarhi, spre cinstea şi mărirea lui Dumnezeu Celui lăudat în Treime şi spre veşnica solire a Prea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru lăsarea păcatelor sale şi a tot strălucit neamului său. În anul de la Adam 7149 (1641), iară al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie”.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor)