Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei „Dumitru Stăniloae”

Telefon: 0374.704.814
Email: biblioteca.staniloae@mmb.ro

Adresa:  B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16, cod poștal 710064, Iași

Catalogul Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

Virginia POPA

Director
Telefon: 0766 092232