Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină RESURRECTIO

Telefon: 0232 215 454, int. 209
Email: mmb_resurrectio@yahoo.com

Adresa: B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16, Cod poștal 710064, Iași

Pr. Cristian MURARU

Director
Telefon: 0726 746 228