Marţi, 10 Iulie 2012
În Sala 'Dr. Iustin Moisescu' a Centrului Eparhial Iaşi s-au desfăşurat, pe 12 februarie 2011, sub preşedinţia Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările Şedinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, în care s-au prezentat, examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2010 şi bugetul arhiepiscopiei pentru 2011. Şedinţa a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii săvârşită în vechea Catedrală mitropolitană de către IPS Părinte Mitropolit Teofan şi PS Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor. La această şedinţă au participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor organizaţii care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm în cele ce urmează o sinteză în date şi în cifre a activităţii Arhiepiscopiei Iaşilor în 2010.

Itinerariul pastoral pe anul 2010 al Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan şi al Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Calinic Botoşăneanul, prezentat Adunării Eparhiale, include săvârşirea Sfintei Liturghii în lăcaşuri de cult din toate cele 12 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor, săvârşirea de sfinte taine şi ierurgii, săvârşirea slujbelor de sfinţire sau de resfinţire a 41 de biserici, vizite la parohii şi mănăstiri pentru aşezarea de sfinte antimise, vizite la şcolile teologice, audienţe, întâlniri cu autorităţile locale şi participări la diferite evenimente, participarea la şedinţele Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, ale Consiliului Eparhial sau la cele ale Permanenţei Consiliului Eparhial.

Între evenimentele de o deosebită importanţă desfăşurate anul trecut pe cuprinsul eparhiei amintim aducerea la Iaşi, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, de la Mănăstirea 'Sf. Pavel' din Sfântul Munte Athos, a moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul . În perioada 13-17 octombrie 2010, s-a desfăşurat în Arhiepiscopia Iaşilor, la invitaţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.


Pe parcursul anului 2010, Biserica s-a aflat în faţa a două mari provocări determinate de criza spirituală, accentuată de duhul secularizării, şi de criza social-economică, pe care o resimţim şi noi, românii, în contextul globalizării. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, în acest context, intensificarea misiunii Bisericii, a lucrării de propovăduire a Evangheliei lui Hristos, a participării credincioşilor la viaţa liturgică, a rugăciunii şi trăirii duhovniceşti în spiritul şi învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Această lucrare a fost posibilă prin activitatea celor 3.323 persoane angajate în unităţile de cult aflate pe raza celor 3 judeţe - Iaşi, Botoşani şi Neamţ -, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au desfăşurat activitatea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, din mănăstiri sau al altor instituţii bisericeşti. Arhiepiscopia Iaşilor cuprinde 1.204 parohii şi 3 filii, grupate în cele 12 protopopiate cu 1.124 preoţi.

La nivelul Eparhiei Iaşilor sunt 98 de aşezăminte monahale dintre care 61 de mănăstiri şi 37 de schituri, cu un total de 1.973 vieţuitori (795 monahi şi 1.178 monahii). Din Fondul 'Mitropolit Iosif Naniescu', de întrajutorare a obştilor monahale, au fost sprijinite, anul trecut, o serie de mănăstiri şi schituri mai sărace. Între evenimentele legate de finalizarea unor lucrări de construcţie, reparare sau restaurare în mănăstiri menţionăm în mod deosebit sfinţirea unei noi biserici cu hramul 'Sf. Simeon şi Amfilohie şi toţi sfinţii români' la Mănăstirea Pângăraţi, în data de 12 septembrie, cu ocazia împlinirii a 450 de ani de la ctitorirea mănăstirii, şi resfinţirea bisericii Mănăstirii Golia din Iaşi, unde s-a finalizat proiectul de reabilitare a acestui sfânt lăcaş chiar în anul în care s-au împlinit 350 de ani de la prima sfinţire.

Pe 24 noiembrie 2010, Mănăstirea Durău a găzduit Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei , unde s-au abordat teme specifice vieţii monahale şi rolului stareţului în viaţa de obşte a mănăstirii.

În anul universitar 2009-2010 au fost înscrişi la Facultatea de Teologie Ortodoxă 'Dumitru Stăniloae' din Iaşi 1.165 de studenţi, alţi 323 fiind înscrişi la Master, iar 41 la cursuri de Doctorat. La cele şase seminarii teologice din Arhiepiscopia Iaşilor au promovat în anul şcolar 2009-2010 un număr de 942 elevi. Cei mai merituoşi au fost premiaţi la diferite olimpiade şi concursuri naţionale unde au obţinut un număr total de 29 de premii. În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina religie a fost predată, în anul şcolar 2009-2010, de 881 cadre didactice.

Înfiinţată în anul 2009, Fundaţia Varlaam Mitropolitul a constituit cadrul legal pentru înaugurarea Şcolii primare 'Varlaam Mitropolitul', care şi-a deschis porţile pe 15 septembrie 2010, şi a preluat Grădiniţa 'Buna Vestire' cu cele două puncte de lucru ale sale.

Biroul de Tabere a organizat, în vacanţa de vară a anului trecut, la Durău, Tabăra 'Floare de colţ' ce a găzduit un număr total de 730 de copii.

Centrul de Pelerinaj 'Sfânta Parascheva' din Iaşi a organizat anul trecut 46 de pelerinaje în ţară şi în străinătate de care au beneficiat un număr total de 1.706 persoane. Dintre acestea menţionăm pelerinajul organizat la Locurile Sfinte (în Israel) în perioada 28 octombrie-4 noiembrie cu un grup de 450 de persoane, la care a participat şi IPS Părinte Mitropolit Teofan, pelerinaj organizat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul .

Înfiinţarea Centrului Cultural Misionar DOXOLOGIA
Având în vedere necesitatea de a organiza în mod coerent şi unitar activitatea editorială, mediatică şi tipografică, Permanenţa Consiliului Eparhial Iaşi a decis, în şedinţa sa din 9 iunie 2010, înfiinţarea, în cadrul Sectorului cultural şi comunicaţii media, a Centrului Cultural Misionar DOXOLOGIA , alcătuit din 6 departamente: Departamentul administrativ; Editura Doxologia; Tipografia Doxologia; Tipografia Albina; Departamentul Media Doxologia; Departamentul de tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

Editura mitropolitană DOXOLOGIA a publicat în anul 2010 cele două periodice eparhiale ('Candela Moldovei', respectiv 'Teologie şi Viaţă'), precum şi alte 128 de titluri, dintre care 50 au reprezentat noutăţi editoriale.

Departamentul Media DOXOLOGIA a gestionat activitatea mediatică a Centrului Eparhial Iaşi, în anul 2010 un accent deosebit punându-se pe dezvoltarea portalului ortodox doxologia.ro. În cadrul acestui portal, la jumătatea anului trecut, s-a lansat Radio DOXOLOGIA, post care transmite în direct toate slujbele de la Catedrala mitropolitană din Iaşi, muzică bisericească, precum şi alte materiale de zidire duhovnicească.

În data de 13 octombrie, anul trecut, a fost inaugurată noua Librărie Doxologia din Iaşi, cu un spaţiu mai generos şi reamenajat la standarde moderne.

Acordarea unui spaţiu editorial mai amplu evenimentelor din cele 4 eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-a reflectat şi într-o creştere cu 24% a numărului de abonamente la Ediţia de Moldova a 'Ziarului Lumina' în anul 2010, faţă de 2009. Această ediţie locală a fost susţinută şi anul trecut, în parte, de Tipografia Albina, economia realizată prin imprimarea la o rotativă proprie ridicându-se la peste 100.000 lei.

Între investiţiile importante ale Arhiepiscopiei Iaşilor în 2010 amintim pe cea de care a beneficiat Atelierul de lumânări , care a fost dotat cu o linie de producţie nouă, mai performantă, cantitatea de lumânări produsă anul trecut fiind de 189.887 kg.

Anul trecut a fost înfiinţată Casa de Ajutor Reciproc a Clericilor şi Mirenilor I.F.N. Iaşi, cu scopul de a putea oferi angajaţilor de la unităţile de cult din Arhiepiscopia Iaşilor un mijloc simplu şi ieftin de a împrumuta anumite sume de bani.

Programe social-filantropice şi educative


Activitatea caritabilă a Arhiepiscopiei Iaşilor în anul 2010 se regăseşte, în primul rând, în procesul de transmitere şi învăţare a preceptelor evanghelice ale iubirii şi slujirii aproapelui şi, în al doilea rând, în mod practic, fie prin serviciile social-filantropice oferite populaţiei (mare parte necuantificabile, întrucât se regăsesc în milostenia făcută în cadrul parohiilor sau mănăstirilor), fie prin serviciile specializate acreditate oferite de unităţile caritative şi ONG-urile care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Misiunea aceasta a fost îndeplinită prin programe social-filantropice şi educative implementate de reţeaua celor 41 de unităţi filantropice din eparhie , dintre care 20 de unităţi sunt acreditate pentru un număr de 28 de tipuri de servicii, de care au beneficiat, anul trecut, un număr de 87.800 de persoane. Bugetul total general utilizat pentru aceste servicii a fost de 4.275.251,3 lei . În beneficiul sinistraţilor afectaţi de inundaţii din zona Dorohoi, au fost construite integral 4 case, iar pentru alte 60 de case construite s-a achitat manopera.

Astfel, din Fondul eparhial 'Păstorul cel Bun' destinat sprijinirii parohiilor sărace şi preoţilor aflaţi în dificultate (sau familiilor acestora) s-au alocat, anul trecut, 653 de ajutoare financiare însumând 432.738 lei. De asemenea, Fundaţia 'Solidaritate şi Speranţă' a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a oferit, cu un buget total de 2.204.893,9 lei, servicii specializate de asistenţă socială unui număr de 13.017 persoane. Pentru a avea o imagine generală asupra diversităţii activităţilor desfăşurate, menţionăm că în cadrul acestei fundaţii, ce are şi 9 filiale (la Botoşani, Piatra Neamţ, Hârlău, Săvineşti, Roznov, Târgu Neamţ, Paşcani, Săveni şi Darabani), funcţionează un centru de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, un centru de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri, 2 centre de zi pentru copii, un centru de incluziune socială, o cantină socială, Şcoala postliceală pentru pedagogi 'Olga Sturdza', un centru de formare în agroecologie, un centru de studii interdisciplinare în religie şi ştiinţă.

În cursul anului 2010 s-au înregistrat un număr total de 642 şantiere (101 în mediul urban şi 541 în mediul rural). Dintre acestea, menţionăm cele 154 de şantiere cu biserici noi, în construcţie, dintre care 12 au fost finalizate până la sfârşitul anului 2010. Cu toate eforturile depuse, din cele 1.204 de parohii şi filii din Arhiepiscopia Iaşilor, 30 de parohii nu au deloc biserică, 498 nu au case parohiale, iar alte 84 de parohii au în curs de construcţie case parohiale, acestea fiind extrem de importante pentru o prezenţă continuă a preoţilor în mijlocul enoriaşilor pe care îi păstoresc.

Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor medicale


Activitatea socio-medicală din Arhiepiscopia Iaşilor a cunoscut, şi în 2010, schimbări majore în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea serviciilor medicale şi, implicit, în ceea ce priveşte grija arătată celor aflaţi în suferinţă. Cu sprijinul Centrului Eparhial, Spitalul 'Providenţa' a achiziţionat, în 2010, aparatură performantă în valoarea de 312.765 lei.

Dispensarul Policlinic 'Sf. Ap. Petru şi Pavel' şi Cabinetul Stomatologic 'Sf. Pantelimon' din Iaşi au realizat, anul trecut, un număr de 62.498 consultaţii pentru tot atâţia pacienţi, iar Spitalul 'Providenţa' a consemnat un număr de 6.222 de internări. Şi în anul 2010 a fost oferită asistenţă medicală caritabilă prin intermediul unităţilor medicale aflate în structura Centrului Medical 'Providenţa' din Iaşi (adică dispensarul şi cabinet stomatologic), prin intermediul Spitalului 'Providenţa', dar şi prin unităţile medicale din teritoriu, respectiv prin cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratec şi Petru-Vodă, precum şi prin cabinetele stomatologice de la Protopopiatul Dorohoi şi de la mănăstirile Neamţ şi Petru- Vodă din judeţul Neamţ.

În anul 2010, Centrul de conferinţe 'Providenţa' a organizat un număr 92 de manifestări cultural-educaţionale, târguri, expoziţii sau cine festive.

Centrul Eparhial Iaşi a acordat anul trecut, cu titlu gratuit, prin intermediul Sectorului agricol şi silvic, 9.873 mc lemn de foc, lemn de lucru şi cherestea în valoare totală de 1.325.888 lei, pentru 195 unităţi de cult. Tot anul trecut, un număr de 692 de unităţi de cult au cultivat direct sau în arendă 2.945 hectare agricole, din venituri fiind susţinute şi o parte a activităţilor misionare şi filantropice din cuprinsul eparhiei.

Toate aceste proiecte şi altele care vor fi iniţiate şi derulate în 2011 vor avea însă nevoie de un sprijin consistent şi constant, atât din partea credincioşilor, cât şi din partea unor instituţii care înţeleg şi apreciază lucrarea pe care Biserica o desfăşoară în slujba oamenilor şi a comunităţilor locale.

Nu puţine sunt greutăţile pe care le întâmpină şi astăzi, precum odinioară, un semănător al seminţei evanghelice, după cum e onest a recunoaşte că nu puţine vor fi fost lipsurile şi greşelile ostenitorilor Eparhiei Iaşilor în anul mântuirii 2010. Un lucru însă nu ni-l poate răpi sau pune sub obroc nimeni: bucuria de a sluji în Biserică, de a lucra grădina Domnului, în această adevărată 'prisacă a Duhului Sfânt', cum obişnuia să numească Arhiepiscopia Iaşilor vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. O prisacă în care, cu cât fiecare îşi face în mod deplin slujba încredinţată, cu atât se lărgeşte şi mai mult cărarea ce duce la Sfântul Potir pentru ca, uniţi în jurul acestuia, să putem rosti netulburaţi: Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
(material întocmit de pr. Constantin Sturzu, consilier cultural, pe baza informaţiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iaşi)

Proiecte pentru 2011


Pentru anul 2011, Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor a analizat şi aprobat o serie de proiecte menite să contribuie la o amplificare a operei cultural-misionare, educaţionale, filantropice, inclusiv prin asigurarea unei baze materiale adecvate. Dintre măsurile propuse şi aprobate amintim:

1) Realizarea unei reţele de situri dedicate tuturor mănăstirilor şi parohiilor din Arhiepiscopia Iaşilor.
2) Realizarea unei biblioteci digitale, cu accesabilitate online în cadrul portalului doxologia.ro.
3) Finalizarea caselor pentru sinistraţi, începute în 2010.
4) Implementarea, la nivelul parohiilor, a unui program catehetic pentru tinerii care se pregătesc să primească Taina Cununiei, şi care să cuprindă elemente pregătitoare pentru viaţa de familie.
5) Implementarea proiectului 'Valorificarea turistică a ansamblului mitropolitan din Iaşi'.
6) Înmulţirea numărului de biblioteci parohiale.
7) Continuarea şi dezvoltarea taberelor educaţionale dedicate tinerilor.
8) Sporirea numărului de filiale ale Asociaţiei Tineretului Ortodox Român şi a numărului de tineri implicaţi în activitatea acestei asociaţii.
9) Organizarea unei întâlniri cu tineri ortodocşi din Balcani pe tema 'Liturghie şi Filocalie'.
10) Construirea unei librării în municipiul Piatra Neamţ.
11) Extinderea capacităţii de cazare a Spitalului 'Providenţa', prin mansardarea clădirii.