Miercuri, 11 Iulie 2012

 Seminarul Teologic Liceal "Veniam Costachi" de la Mănăstirea Neamț, situat în imediata apropiere a Mănăstirii Neamț, comuna Vânători - Neamț, județul Neamț - școală teologică cu tradiție, aduce la cunoștiința absolvenților clasei a VIII-a că, în perioda 28-30 mai 2012 se vor face înscrieri pentru concursul de admitere în Seminar la următoarele specializări:

I. Teologie ortodoxă, cursuri de zi: 28 de locuri, clasă de băieți

II. Teologie patrimoniu cultural (desen și pictură), cursuri de zi: 28 de locuri, clasă mixtă (băieți și fete)

Menționăm că, Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț prin așezarea sa în zona mănăstirilor nemțene, oferă tinerilor un cadru natural și un climat adecvat de formare duhovnicească.

Școala dispune de spațiu de învățământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine cu 15 calculatoare, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spații foarte bune de cazare, cantină, o sală de sport și o frumoasă biserică - paraclis pentru programul liturgic.

Pentru relații suplimentare vă rugăm  să apelați la nr. telefon  0233 - 25.18.76 în zilele de Luni-Vineri, orele 9.00-15.00 sau vizitați pagina de internet: www.semmnt.ro; e-mail: stvcmn@yahoo.com