Duminică, 2 Decembrie 2012

Angajator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Sectorul Fonduri Externe

Denumirea postului: Asistent Manager

Tipul contractului: perioadă determinată, 1 an

Locația postului: mun. Iași, jud. Iași

Persoanele interesate pot trimite CV și SCRISOARE DE INTENȚIE la adresa: fonduriexterne@gmail.com, până la data de 09.12.2012

Cerinţe obligatorii:

 • Studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă;
 • Minimum 3 ani de experienţă în implementarea de proiecte și participare în echipa de implementare a minim 2 proiecte POSDRU (Se vor anexa CV-ului detalii pentru fiecare proiect cu privire la: titlu, sursa finanțării, valoarea proiectului, perioada de implementare, beneficiarul, rolul în cadrul echipei de implementare);
 • Cunoştinţe excelente privind reguli specifice de implementare a proiectelor cu finanţare europeană;
 • Cunoasterea avansata a pachetului Ms Office (Word, Excell, Power Point);
 • Bune abilitati de comunicare, capacitate de organizare si planificare, 
 • Capacitatea de a lucra sub presiune si extrem de organizat, agilitate si inteligenta
 • Personalitatea, proactivitatea si initiativa sunt esentiale pentru acest post.
 • Capacitate de organizare pe prioritati;
 • Disponibilitate pentru program prelungit si deplasari.
 • Cunostinte bune de limba engleza scris / vorbit reprezintă un avantaj. 
 • Abilitati de comunicare, vocabular elevat, gandire analitica.

 

Descrierea sarcinilor specifice postului:

 • Asistă managerul de proiect în activităţile specifice;
 • Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, membrii echipei de management, partener, autoritatea contractantă şi colaboratori externi;
 • Asigura sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, in coordonarea activitatilor partenerilor implicati in proiect, in implementarea proiectului in parametrii asumati, pentru a respecta conditiile contractuale şi legislaţia specifică privind FSE POSDRU în România.
 • Asigură, împreună cu managerul de proiect, implementarea strategiei proiectului;
 • Participă activ la şedintele de lucru ale echipei si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
 • Verifică rapoartele lunare de activitate  și fișele de pontaj ale membrilor echipei de management şi ale experţilor;
 • Participa la recrutarea si selecţia grupului tinta implicat in program;
 • Participa la pregatirea si organizarea activitatilor de consiliere și formare profesionala;
 • Intocmeste rapoartele tehnico-financiare ale proiectului, rapoartele de monitorizare și planurile de acțiune;
 • Participa la organizarea achizitiilor din cadrul proiectului,
 • Asigură implementarea prevederilor Manualului de identitate vizuală;
 • Întocmeşte actele adiţionale, notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului;
 • Supervizeaza activitatile zilnice si saptamanale ale intregului personal si a tuturor expertilor, responsabil cu logistica proiectului, asigură suport în organizarea resurselor umane şi materiale ale proiectului.
 • Intocmește si redactează corespondența simpla sau alte inscrisuri;  Se ocupă de clasarea corespondentei/documentelor, multiplicarea de materiale, de preluarea si transmiterea de mesaje sau informatii, expedierea corespondentei prin fax, e-mail sau posta; Se ocupă de receptionarea/redirijarea de apeluri telefonice.