Miercuri, 12 Februarie 2014

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Sectorul Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală organizează un concurs pentru ocuparea funcției de secretar-economist.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 14-19 februarie 2014, în zilele lucrătoare în programul orar 8:00 -16:00, la sediul Sectorului Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală, adresa B-dul Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 14 (deasupra Librăriei Doxologia a Arhiepiscopiei Iașilor).

         Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

-         Curiculum Vitae;

-         Scrisoare de intenție;

-         Copie diplomă ultima şcoală absolvită (studii superioare, specialitatea contabilitate);

-         Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-         Recomandare de la preotul paroh de care aparţine candidatul sau de la duhovnic;

-         copie buletin/carte de identitate;

-         adeverinţă medicală de la medicul de familie;

-         cazier judiciar.

         Concursul se va desfăşura la sediul Facultatății de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae”, str. Cloșca nr. 9, sala T 28, et. 1 (sediul ASCOR Iași), în data de joi, 20 februarie 2014, începând cu ora 9:00 și va consta din următoarele probe: 

I etapă – probă scrisă - examinarea cunoștințelor de contabilitate;

II etapă – probă pe calculator (program WinMentor);

După selectarea candidaților în urma probelor de contabilitate, aceștia vor intra în etapa III pentru verificarea abilităților de secretar;

III etapă – verificarea abilităților de secretariat - întocmire cereri, referate și tabele în programele Word și Excell din pachetul Office.

Reprezintă o prioritate experiența de minim 1 an în operațiuni contabile, cunoașterea limbii engleze și posesia permisului de conducere, categoria B.

 

Bibliografia pentru proba scrisă:

1. Legea 571/2003 coroborata cu HG.44/2004 privind Codul fiscal actualizat cu O.U.G. 111/18.12.2013;

2. O.M.F.P.  3.055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

3. O.M.F.P. 2.861/2009- privind organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

4. Ordinul 1.969/09.11.2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

5. Legea contabilitatii 82/1991- actualizata.