Duminică, 18 Noiembrie 2012

Angajator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Sectorul Fonduri Externe

Denumirea postului: Manager proiect

Tipul contractului: normă întreagă

Locația postului: mun. Iași, jud. Iași

Persoanele interesate pot trimite CV și scrisoare de intenție la adresa: fonduriexterne@gmail.com, până la data de 21.11.2012

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare finalizate economice/tehnice;
 2. Diploma CNFPA Manager proiect;
 3. Diploma CNFPA Expert achizitii publice;
 4. Experienţă generală în management proiect: scriere si implementare proiecte cu finanțare europeană – experiență  minim 5 ani;
 5. Experienţă specifică în management proiect: minim 5 proiecte implementate sau în curs de implementare finanțate în cadrul POR, având specificul execuție lucrări construcții (Se vor anexa CV-ului detalii pentru fiecare proiect cu privire la: titlu, sursa finanțării, valoarea proiectului, perioada de implementare, beneficiarul, rolul în cadrul echipei de implementare); 
 6. Experiență in functia de Manager de proiect de cel putin 4 ani;
 7. Utilizarea calculatorului la nivel avansat (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 8. Cunoaşterea unei limbi străine (de preferat engleza, franceza sau germana);
 9. Capacitatea de a lucra independent, fara supervizare sau indrumare dar si in echipa.

Descrierea sarcinilor specifice postului:

 1. Să reprezinte instituția în relaţia cu Autoritățile de Management/Organismele de Implementare şi alte instituţii cu atribuţii de monitorizare şi control ale proiectelor finanţate din fonduri structurale, precum şi în alte relaţii necesare cu terţi în vederea implementării financiare adecvate a proiectelor;
 2. Să asigure implementarea unui sistem de management şi control riguros, tehnic şi financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectelor;
 3. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea acţiunilor necesare implementării activităţilor şi atingerii rezultatelor din cadrul proiectelor;
 4. Elaborarea/coordonarea elaborării de strategii/planificări, raportări privind implementarea financiară şi tehnică a activităţilor proiectelor;
 5. Mobilizarea şi coordonarea membrilor din cadrul echipei de implementare;
 6. Aprobarea documentelor de raportare privind acţiunile implementate de către membrii echipei de implementare a proiectului;
 7. Elaborarea/coordonarea elaborării procedurilor necesare asigurării unei piste de audit adecvate pentru realizarea unui management tehnic şi financiar adecvat al proiectelor;
 8. Coordonarea elaborării rapoartelor privind progresul înregistrat în implementarea proiectelor şi înaintarea acestora către Autoritățile de Management/Organismele de Implementare;
 9. Coordonarea elaborării actelor adiţionale şi notificărilor necesare a fi înaintate către Autoritățile de Management/Organismele de Implementare în vederea aprobării;
 10. Coordonarea elaborării oricăror alte rapoarte, situaţii, comunicări necesare a fi înaintate către Autoritățile de Management/Organismele de Implementare;
 11. Asigurarea unui circuit informaţional adecvat in cadrul proiectelor;
 12. Planificarea/coordonarea organizării întâlnirilor de lucru cu echipa de management;
 13. Participarea la întâlnirile de lucru ale echipa de implementare;
 14. Asigurarea managementului proiectelor – organizaţional şi conceptual;
 15. Participarea la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 16. Asigurarea indeplinirii acelor atribuţii care sunt necesare realizării unui management tehnic şi financiar performant pentru atingerea rezultatelor şi îndeplinirea obiectivelor proiectelor;
 17. Elaborare documentație în vederea accesării de proiecte cu finanțare europeană;
 18. Realizarea fişei de eligibilitate pe baza informaţiilor din fişa de contact; Elaborarea documentaţiilor de finanţare: cerere de finanţare; studiu de fezabilitate, parte economică; matricea cadru logic; buget, grafic; Informarea echipei privind apelurile de proiecte deschise.
 19. Coordonarea procedurilor de achiziție prevăzute în cadrul proiectelor.