Marţi, 10 Iulie 2012

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 1. MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI lansează procedura de achizitie: „Achizitie Servicii Expertiza Contabila”: Cod CPV: 79211000-6 – servicii expertiza contabila
   
 2. Data publicării anunțului: 07.02.2012
   
 3. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei
   
 4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor: ”prețul cel mai scăzut”
   
 5. Valoarea estimata a contractului: 19.200 lei, fara TVA
   
 6. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 16.02.2012, ora 15.00
   
 7. Date contact: Pentru documentația în vederea pregătirii ofertei și pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, Compartimentul Fonduri Externe, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, camera 109, Iasi, la numărul de telefon/fax: +40.232.214.436 sau la adresa de mail fonduriexterne@gmail.com, Persoană de contact: Ana Nicoleta Nistor, Reprezentant legal/Imputernicit
   
 8. Programul: MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI este beneficiarul proiectului cu titlul “Investeşte in tine! Si tu poţi fi specialist în turism!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86968.