Marţi, 10 Iulie 2012

Investeşte în oameni !
Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin
Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”
Titlu proiect: „Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in turism!”
Cod contract:
POSDRU/110/5.2./G/86968
Beneficiar: Mitropolia Moldovei si Bucovinei

ANUNŢ DE PARTICIPARE

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, în calitate de Achizitor, organizează  procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, în vederea achiziţionării de Servicii de editare si tiparire materiale publicitare” Cod CPV 79810000 - 5 – Servicii tipografice.

 1. Data publicării anunțului: 10.02.2012
   
 2. Obiectul contractului: Servicii de editare si tiparire materiale publicitare:
 • brosuri prezentare proiect – 300 bucati
 • mape conferinta- 100 bucati
 • tiparire pliante- 500 bucati
 • mape de lucru- 200 bucati
 • banner stradal- 1 bucata
 • banner interior- 2 bucati
 • mape personalizate- 400 bucati
 • autocolante- 200 bucati
 • afise A3- 200 bucati
 1. Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă” şi surse proprii.
   
 2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor:prețul cel mai scăzut”.
   
 3. Valoarea estimata a contractului: 15.000 lei, fara TVA.
   
 4. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.02.2012, ora 14.00.
   
 5. Pentru documentația în vederea pregătirii ofertei și pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, Compartimentul Fonduri Externe, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, camera 109, Iasi, la numărul de telefon/fax: +40.232.214.436 sau la adresa de mail fonduriexterne@gmail.com
  Persoană de contact: Ana Nicoleta Nistor, Manager de proiect.