Marţi, 10 Iulie 2012

Investeşte în oameni !
Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin
Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”
Titlu proiect: „Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in turism!”
Cod contract:
POSDRU/110/5.2./G/86968
Beneficiar: Mitropolia Moldovei si Bucovinei

ANUNŢ DE PARTICIPARE

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, în calitate de Achizitor, organizează  procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, în vederea achiziţionării de Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) si mentenanta”, COD CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web).

 1. Data publicării anunțului: 21.02.2012
   
 2. Obiectul contractului: ”Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) si mentenanta”.
   
 3. Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă” şi surse proprii.
   
 4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor:prețul cel mai scăzut”.
   
 5. Valoarea estimata a contractului: 4.000,00 lei, fara TVA.
   
 6. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 27.02.2012, ora 14.00.
   
 7. Pentru documentația în vederea pregătirii ofertei și pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, Compartimentul Fonduri Externe, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, camera 109, Iasi, la numărul de telefon/fax: +40.232.214.436 sau la adresa de mail fonduriexterne@gmail.com
  Persoană de contact: Ana Nicoleta Nistor, Manager de proiect.