Miercuri, 11 Iulie 2012

Investeşte în oameni !
Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin
Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”
Titlu proiect: „Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in turism!”
Cod contract:
POSDRU/110/5.2./G/86968
Beneficiar: Mitropolia Moldovei si Bucovinei- Arhiepiscopia Iaşilor

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI- Arhiepiscopia Iasilor,

 în calitate de Achizitor, organizează  procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, în vederea achiziţionării de Servicii de publicitate difuzări radio”

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

 

 1. Data publicării anunțului: 26.04.2012
   
 2. Obiectul contractului: Servicii de publicitate difuzări radio constând atât în elaborarea și producţia spotului radio cât și difuzarea spotului radio pentru implementarea proiectului “Investeşte in tine! Si tu poţi fi specialist în turism!”, ID 86968, dupa cum urmeaza:
 • 20 de difuzari (10 difuzari pe an)
 1. Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă” şi surse proprii.
   
 2. Procedura aplicată: ” procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei”, conform
   
 3. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor:prețul cel mai scăzut”.
   
 4. Valoarea estimata a contractului: 4.000,00 lei, fara TVA.
   
 5. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.05.2012, ora 14.00.
   
 6. Pentru documentația în vederea pregătirii ofertei și informații suplimentare, vă rugăm să contactați MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, Compartimentul Fonduri Externe, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, camera 109, Iasi, la numărul de telefon/fax: +40.232.214.436 sau la adresa de mail fonduriexterne@gmail.com
  Persoană de contact: Ana Nicoleta Nistor, Manager de proiect.