Miercuri, 11 Iulie 2012

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

 1. MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI lansează procedura de achizitie furnizare ”Servicii  leasing financiar” - cod CPV 66114000-2 (Servicii de leasing financiar) pentru un autovehicul persoane 8+1 locuri - cod CPV 34115200-8 (Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane)
   
 2. Data publicării anunțului: 16.05.2012
   
 3. Procedura aplicată: Procedura de achiziţie competitivă”, conform Instrucțiunii nr. 26 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013.
   
 4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor: ”prețul cel mai scăzut”
   
 5. Valoarea estimata a contractului:  110.390 lei din care 92.000 lei reprezinta valoarea finantarii nerambursabile conform contractului POSDRU/110/5.2/G/86968, iar 18.390 lei reprezinta contributia Beneficiarului la contractul de achizitie furnizare servicii leasing financiar - CPV 66114000-2 (Servicii de leasing financiar) pentru un autovehicul persoane 8+1 locuri - cod CPV 34115200-8 (Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane)
   
 6. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.05.2012, ora 12:00
   
 7. Date contact: Pentru documentația în vederea pregătirii ofertei și pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI- Arhiepiscopia Iasilor, Compartimentul Fonduri Externe, Str. Agatha Bârsescu, nr. 9, camera 109, Iasi, la numărul de telefon/fax: +40.232.214.436 sau la adresa de mail fonduriexterne@gmail.com, Persoană de contact: Ana Nicoleta Nistor, Reprezentant legal/Imputernicit.
   
 8. Programul: MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI este beneficiarul proiectului cu titlul “Investeşte in tine! Si tu poţi fi specialist în turism!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86968.