Miercuri, 11 Iulie 2012

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
"Investeşte în oameni!”

 

ANUNȚ DE PRESĂ

IAŞI, 08 mai 2012

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI în parteneriat cu SC CONSULTING GROUP SRL implementează proiectul “Investeşte în tine! Și tu poţi fi specialist în turism!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86968.

Proiectul urmareşte integrarea pe piaţa muncii a unui număr de 240 de persoane din mediul rural, regiunea Nord Est prin crearea de noi oportunităţi de ocupare prin consiliere şi orientare profesională precum şi prin facilitarea accesului la programe de formare profesională în domenii non-agricole.

Cursurile organizate în cadrul proiectului au ca obiectiv furnizarea de programe de formare profesională pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor necesare în domeniul turistic pentru ocupaţiile de:

  • administrator pensiune
  • lucrător in hoteluri
  • bucătar
  • ospătari (chelner) vanzator în unităţi de alimentaţie

Mai multe informaţii despre cursuri și activitatea de consiliere profesională pot fi obţinute de pe site-ul proiectului http://www.fseturism.mmb.ro/ sau la Managerul de proiect, Ana Nicoleta Nistor, Tel./fax: 0232/214436, e-mail: fonduriexterne@gmail.com.