Marţi, 10 Iulie 2012

OCOLUL SILVIC BISERICESC NEAMŢ cu sediul în comuna Vânători, jud. Neamţ, organizează licitaţie, joi, 30.06.2011, ora 11.00 la Cabana Nemţişor, pentru:
- vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 10154 mc, din care 2898 mc produse secundare și 7256 mc produse accidentale și de igienă;
- prestări servicii exploatare, pentru un volum total de 1840 mc.

OCOLUL SILVIC BISERICESC BACĂU, cu sediul în Blăgești, jud. Bacău, organizează la aceeași dată, ora 12.00 la Cabana Nemțișor, pentru vânzarea a 363 mc masă lemnoasă pe picior, produse de igienă.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă (grupaj) sunt menţinonate în caietele de sarcini care pot fi ridicate de la sediile ocolalelor silvice.

Înscrierea la licitaţie se face până la data de 30.06.2011, ora 09.00.

Preselecţia are loc pe data de 30.06.2011, ora 10.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0233/251300 (Ocolul silvic bisericesc Neamț) și 0234/268037 (Ocolul silvic bisericesc Bacău).