Marţi, 10 Iulie 2012

Asociaţia silvică bisericească Iaşi - Ocolul silvic bisericesc Bacău cu sediul în Blăgeşti, jud. Bacău organizează interviu pentru angajarea unui pădurar, în data de 11.04.2011, ora 11.00.

Cerinţe:
- studii medii de specialitate (silvicultură);
- cunoştinţe de legislaţie silvică
- disponiblitate pentru a lucra în program prelungit
- corectitudine.

Dosarele se vor depune la secretariatul Centrului Eparhial Iaşi (fax 0232/215300) până, joi 07.04.2011 şi trebuie să cuprindă: cerere de angajare, curriculum vitae, copie a diplomei de studii, carnet de muncă (copie), certificat de cazier judiciar, buletin (carte) de identitate (copie), recomandare de la ultimul loc de muncă, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Experienţa în domeniul pazei şi ocrotirii vânatului constituie un avantaj.

Relaţii suplimentare la Sectorul silvic – ASBI, telefon 0232/215300, int. 206 şi la Ocolul silvic bisericesc Bacău, telefon 0234/268037.

Bibliografie: Legea 46/2008 (Codul silvic), Legea 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, HG 1076/2009 Regulamentul de pază a fondului forestier, OM 606/2008 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi Hotărârea 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.