Joi, 11 Septembrie 2014

Asociaţia Silvică Bisericească Iaşi, cu sediul în Iaşi, B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 16, organizează, în data de 10.10.2014, ora 10.00, la Centrul administrativ – Sectorul Silvic al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, un interviu pentru ocuparea a două posturi de  pădurar în cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Iaşi.

Cerinţe:

 • studii medii de specialitate (silvicultură);
 • cunoştinţe de legislaţie silvică;
 • disponiblitate pentru a lucra în program prelungit;
 • corectitudine.

Dosarele se vor depune la Secretariatul Centrului Eparhial Iaşi (tel/fax 0232/215300) până la data de  07.10.2014, ora 15:30, şi trebuie să cuprindă: 

 • curriculum vitae;
 • diploma de studii ( copie);
 • carnet de muncă (copie);    
 • certificat de cazier judiciar;
 • buletin (carte) de identitate (copie);
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
 • recomandare de la preotul paroh.

Experienţa în domeniul silvic constituie un avantaj.

Relaţii suplimentare la Sectorul silvic, telefon 0232/215300 sau 0727 377317.

Bibliografie: Legea 46/2008 (Codul silvic); HG 1076/2009 Regulamentul de pază a fondului forestier; OM 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos; Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi Hotărârea 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.