Miercuri, 11 Iulie 2012

Acordarea binecuvântării pentru profesorii de religie ortodoxă se va realiza în baza unui interviu care va cuprinde şi o examinare psihologică, desfăşurate separat în cele trei judeţe ale Arhiepiscopiei Iaşilor.

Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5560/2011 pentru modificarea şi completarea „Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013“, cu referire la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, „candidaţii vor trebui să anexeze, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (art. 113, al. 2)“.

Potrivit informaţiilor prezentate de Sectorul Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, acordarea binecuvântării pentru profesorii de religie ortodoxă se va realiza respectând calendarul mişcării personalului didactic, în baza unui interviu care va cuprinde şi o examinare psihologică. Pentru profesorii, absolvenţii sau preoţii din judeţul Iaşi, interviul va avea loc în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ din cadrul Centrului eparhial Iaşi, marţi, 3 aprilie, ora 10:00. Pentru profesorii din judeţul Neamţ, interviul se va desfăşura miercuri, 4 aprilie, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Piatra Neamţ, în timp ce pentru judeţul Botoşani, interviul va avea loc la sediul Protopopiatului Botoşani, joi, 5 aprilie, ora 10:00. (B.C.)

Acte necesare pentru acordarea binecuvântării:

Profesori:

- cerere adresată Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

- CV - Europass;

- recomandare paroh din parohia de domiciliu;

- recomandare de la preotul paroh al parohiei pe raza căreia se află şcoala unde a predat în ultimul an;

- memoriu de activitate pentru ultimul an şcolar vizat de directorul unităţii şcolare şi de şeful de cerc pedagogic.

Absolvenţi:

- cerere adresată Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

- CV - Europass;

- recomandare paroh din parohia de domiciliu;

- recomandarea spiritualului facultăţii de teologie.

Preoţi:

- cerere adresată Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

- CV - Europass

- recomandare protopopiat.