Vineri, 11 Septembrie 2015

Urmare temeiului nr. 4807/2015, vă facem cunoscut că Permanența Consiliului eparhial Iași, întrunită în ședința sa din data de 13.05.2015, a hotărât următoarele:

"În conformitate cu Legea nr. 1-3/1992, cu modificările și completările ulterioare, Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului.

În temeiul art. 102, lit. r din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Permanența Consiliului eparhial Iași a hotărât:

Se aprobă ca în perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva obiectele de cult să fie comercializate doar de eparhii, parohii, mănăstiri și Centrul eparhial Iași."

Autorizațiile de vânzare a obiectelor de cult în perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva (9-15 octombrie 2015) se vor elibera până cel târziu în data de 09 octombrie 2015, ora 15.30, la sediul Centrului eparhial Iași, cam. 16.