Marţi, 10 Iulie 2012

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 "Investeşte în oameni!”

COMUNICAT DE PRESĂ

Sat Miclăuşeni, Com. Butea, Jud Iaşi

CONFERINŢĂ DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI “INVESTEŞTE IN TINE! ŞI TU POŢI FI SPECIALIST ÎN TURISM!”

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Arhiepiscopia Iaşilor, în calitate de beneficiar şi SC Consulting Group SRL, în calitate de partener, organizează Conferinţa de lansare a proiectului „Investeste în tine! Şi tu poţi fi specialist în turism!”, ID 86968 joi, 15.03.2012 ora 11:00, la Centrul Social-Cultural Sf. Ilie Miclăuşeni, sat Miclăuşeni, com. Butea, jud. Iaşi.

Obiectiv general al proiectului este facilitarea accesului la educaţie , creşterea ocupabilităţii, a integrării pe piaţa muncii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională pentru persoane inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă.

Proiectul urmareste integrarea pe piaţa muncii a unui numar de 240 de persoane din mediul rural, regiunea Nord Est prin crearea de noi oportunităţi de ocupare prin consiliere si orientare profesiona precum si prin facilitarea la programe de formare profesionala in domenii non-agricole.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Mai multe informaţii despre programul de finanţare pot fi obţinute de pe site-ul AMPOSDRU (http://www.fseromania.ro/index.php) sau la Manager de proiect Ana Nicoleta Nistor, Tel./fax: 0232/214436, e-mail: fonduriexterne@gmail.com.