Duminică, 2 Martie 2014

În data de 1 martie 2014, la Centrul de Conferințe Providența din Iaşi, s-au desfăşurat, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările Şedinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, în care s-au prezentat, examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2013 şi bugetul eparhiei pentru anul 2014. Ședința a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii săvârșită în Biserica „Înălțarea Domnului” din Iaşi de către IPS Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. A fost ultima ședință a Adunării eparhiale în actuala componență, membrilor acestui organism bisericesc expirându-le anul acesta mandatul de patru ani, în perioada următoare urmând a avea loc alegeri pentru desemnarea deputaților ce vor reprezenta laicatul și clericii din Arhiepiscopia Iașilor pentru perioada 2014-2018.

La această şedinţă au mai participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor organizații care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, anexat, o sinteză în date și în cifre a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2013.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

Liturghie și mărturisire

- activitatea Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2013 -

Prin multe mijloace şi în multe chipuri lucrează în lume Biserica lui Hristos, iar o imagine despre diversitatea acestor lucrări ne putem face şi pornind de la roadele culese de către păzita de Dumnezeu Arhiepiscopie a Iaşilor în anul mântuirii 2013. Din punct de vedere etimologic, cuvântul «liturghie» înseamnă a îndeplini un serviciu, a împlini o lucrare publică, adică în folosul comunităţii sau al cetăţii. Cultul liturgic şi sfinţirea creaţiei prin rugăciune sunt cheia înţelegerii misiunii Bisericii. Aşa încât cea care îndreptăţeşte şi uneşte diversele sale osteneli este lucrarea necontenită de slujire a Sfintei Liturghii. Aceste lucrări – aşa cum vom vedea – sunt raze distincte, dar care pleacă împreună din Soarele Hristos, prezent întreg pe Sfânta Masă a fiecărei biserici.

Preoţii de la ţară sau de la oraş, călugării priveghind în mănăstiri şi schituri, credincioşii care participă la dumnezeieştile slujbe... iată care sunt darurile Bisericii către Dumnezeu şi ale lui Dumnezeu către întreaga lume! Și ca o confirmare a acestei realități, în anul ce s-a încheiat, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfinta Liturghie, sfinte taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor, au vizitat 222 de parohii, respectiv 42 de mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire sau de resfințire a 38 de biserici. De asemenea, itinerariul pastoral al celor doi ierarhi a inclus și vizite la școli teologice, audiențe, precum și întâlniri cu autoritățile locale sau prezența la diferite evenimente, participarea la şedinţe ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului eparhial şi ale Consiliului eparhial.

Între evenimentele de o deosebită importanță desfășurate anul trecut pe cuprinsul eparhiei, amintim aducerea la Iași, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, a moaștelor Sfântului Simeon din Muntele Minunat (de la Mănăstirea Neamț), și, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a icoanei Maicii Domnului – Prodromiţa, din Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, care este o reproducere fidelă, în mărime naturală, a celei de la Sfântul Munte Athos.

Parohia și mănăstirea - loc de mântuire

Parohia şi biserica parohială sunt, cu adevărat, un „laborator al Învierii”, locul în care botezul şi cununia, spovedania sau maslul prefac plămada de lut a omului în prescură euharistică. Unită în rugăciune sau în truda de ctitorire şi înfrumuseţare a Casei Domnului, înmănunchind într-un singur buchet faptele de milostenie ale enoriaşilor sau constituind nucleu de misiune spre luminarea celor aflaţi „în umbra morţii”, comunitatea parohială se strânge în jurul păstorului rânduit de Biserică precum ucenicii Domnului în jurul mesei la Cina cea de Taină. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, ca atare, intensificarea misiunii Bisericii, lucrare ce a fost posibilă prin activitatea celor 3.440 de ostenitori, angajați în unităţile de cult aflate pe raza celor 3 judeţe – Iaşi, Botoşani şi Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au desfăşurat activitatea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, din mănăstiri sau al altor instituții bisericești. Arhiepiscopia  Iaşilor cuprinde, în momentul de față, conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, 1.203 parohii și 10 filii, grupate în 13 protopopiate, cu 1.161 de preoți.

Din parohie, paşii credincioşilor pornesc deseori către așezămintele monahale, adevărate oaze duhovnicești, locuri sfinţite de efortul permanent de a coborî Cerul pe pământ. La nivelul Eparhiei Iașilor există 98 de astfel de așezăminte monahale, dintre care 64 de mănăstiri şi 34 de schituri, cu un total de 1.946 de vieţuitori (780 monahi şi 1.166 monahii), care înalță zilnic rugăciuni către Dumnezeu. În anul 2013, doi monahi și trei monahii au fost desemnați spre a susține conferințe în țară sau în străinătate sau pentru a participa la congrese internaționale cu teme specifice vieții monahale. Totodată, Sectorul Exarhat s-a implicat activ şi în organizarea Sinaxei monahale anuale cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopiei Iașilor, dar şi în sprijinirea, din punct de vedere material (din Fondul de întrajutorare al mănăstirilor - „Mitropolit Iosif Naniescu”), a unui număr de mănăstiri și schituri care au solicitat acest ajutor.

Copii și tinerii - viitorul sfânt al Bisericii

Pentru ca oamenii să poată învăţa la şcoala nemuririi, adică în Biserică, este o nevoie continuă de preoţi, de profesori de religie, de asistenţi sociali, de restauratori şi pictori de icoană. Învăţământul teologic este o investiţie liturgică în oameni şi pentru oameni, sâmburele tainic al veacului viitor care se cultivă în pământ curat şi luminat de „Răsăritul cel de Sus”. Facultatea de teologie, seminarul teologic, şcoala, grădiniţa, catehizarea din parohii, toate acestea sunt investiţii într-un viitor sfânt. Învăţarea este, mai cu seamă, o Liturghie a tinerilor şi a copiilor care tânjesc „să vadă lumina cea adevărată”. În anul universitar 2012-2013, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, au fost înscrişi la cursuri 1.182 de studenţi, din care 35 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 162 de candidaţi, 102 studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate 10 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 17 au fost din afara granițelor țării.

 În vara anului 2013, a fost înfiinţat Colegiul Sfântul Nicolae. Acesta este destinat studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae” şi dispune de un număr de 90 locuri de cazare. Și pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2013, au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” un număr de 2.153 volume, care au fost inventariate, încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 124.580 de volume, din care 74.210 sunt prelucrate informatizat.

În cele șase seminarii, în care au activat 122 de profesori, au fost școlarizați 1.062 elevi. În cadrul Seminarului de la Botoșani funcționează și o grădiniță la care au fost școlarizați 107 copii, iar în cadrul Seminarului de la Dorohoi funcționează două grădinițe, care au școlarizat un număr total de 152 de copii. În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2012-2013, de 719 cadre didactice, dintre care 379 erau titulare pe post. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 74 de elevi, iar la Grădinița „Bunavestire” au fost înscriși 101 copii.

 În cadrul Fundației Varlaam a fost înființat, în luna martie 2013, Centrul de formare și inovare, care are ca scop crearea și dezvoltarea de programe de formare pentru preoți, părinți și profesori de religie prin identificarea şi valorificarea unor mijloace şi resurse teologice, dar şi de dezvoltare personală, adecvate activităţii pastorale şi misionare. În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, o serie de activități cum ar fi ateliere de formare, simpozioane, tabere internaționale  sau manifestări de promovare a muzicii bisericești.

Cuvânt spre slava lui Dumnezeu

Educaţia creştină în Biserică nu este doar o etapă trecătoare din viaţă, ci o prezenţă necontenită, vie şi mereu crescătoare a lui Hristos în inimile oamenilor. Acţiunile culturale şi misionare dintr-o eparhie nu sunt altceva decât sămânţa Evangheliei rodind în cărţi teologice şi de spiritualitate, în icoane şi calendare, în muzică bisericească şi evocări pline de recunoştinţă, în publicaţii creştine şi în emisiuni de televiziune care ne poartă prin „pridvoarele credinţei” sau în comunicarea ziditoare de suflet ce străbate spaţiul fără de frontiere al Internetului. În anul 2013, principalele activități ale Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor s-au desfășurat preponderent prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia. Editura și Tipografia Doxologia au imprimat un număr de 198 de lucrări (dintre care 63 sunt cărți reprezentând noutăți editoriale), cu un tiraj cumulat de 196.600 de exemplare. Pe parcursul anului 2013, Editura Doxologia a participat la 4 târguri de carte și la 2 festivaluri, a organizat lansări pentru 5 noi apariții editoriale și a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 23 în total, dintre care 13 cu apariție periodică.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitatea mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta având, de-a lungul anului 2013, un număr cumulat total de 1.306.944 vizitatori unici, iar, în ultima parte a anului, minimum 10.000 de vizitatori unici în fiecare zi. Prin serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și un număr de 4 saituri pentru alte instituții ale Eparhiei Iașilor.

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2013, o medie de aproximativ 2.900 de abonați pe lună. Studioul Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la catedrala mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești, și o emisiune de o oră de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, producerea de materiale pentru emisiunea săptămânală Pridvoarele credinţei (difuzată pe TVR Iași), înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de conferinţe, predici ori evenimente, dar și furnizarea de materiale pentru jurnalele de știri ale Trinitas TV.

Mâinile iubirii lui Hristos

Şi, pentru că omul trăieşte într-o lume dezbinată, plină de suferinţă şi de sărăcie, în care păcatul, sub toate formele lui, întunecă şi schimonoseşte chipul lui Dumnezeu din om, Biserica dezvoltă lucrarea ei filantropică ca pe o Liturghie a speranţei. În ea, Hristos - Iubitorul de oameni, împrumută mâinile noastre pentru a sprijini şi mângâia pe cei săraci, pe cei singuri, pe cei robiţi de patimi ucigătoare sau pe cei pe care aceştia din urmă îi abuzează în jurul lor. Implicarea Bisericii în asistenţa socială sau medicală este, deopotrivă, o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera socială și medicală a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Această misiune, coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală, a fost îndeplinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, cantine sociale, centre pentru copii și bătrâni etc.

1) Parohiile, mănăstirile și preoții misionari din unitățile bugetare au oferit servicii de tip cantină socială, centru de zi, beneficii financiare și materiale, hrană pentru pelerinii de la hramul Sfintei Parascheva și altele. Au fost asistați peste 102.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de 5.871.415 lei.

2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri (în total 56 de unități) au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 17.116 de beneficiari, utilizându-se un buget de 5.401.966 lei.

3) Fondul „Păstorul cel Bun”, activat în anul 2008 pentru sprijinirea preotului din parohiile defavorizate, a familiei preotului în dificultate și a unităților de cult cu obiective în construcție, a susținut financiar și material un număr de 1.646 de persoane și 383 unități de cult, cuantumul ajutorului fiind de 3.891.349 lei .

Biserica este, potrivit spuselor Sfântului Ioan Gură de Aur, un spital al Duhului Sfânt, unde se vindecă sufletul de păcat şi trupul de suferinţa cauzată de urmările păcatului, unde se recapătă armonia dintre oameni, unde se împacă omul cu Dumnezeu. În acest spital liturgic lucrează doctori de suflete, adică duhovnici, dar şi doctori ai trupurilor, care alină durerea, prescriu tratamente, asistă în duh creştin şi ajută pe cei bolnavi, aducând sănătatea şi bucuria în locul bolii şi al întristării. În anul 2013, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu 2 săli și 9 specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 59 cadre medicale angajate și a 12 medici colaboratori, iar Policlinica Providența beneficiază de competența a peste 36 de cadre medicale și oferă servicii de sănătate în 23 de specialități medicale. Servicii medicale gratuite au fost oferite de cele două unități medicale, dar şi prin cele 3 unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratic și Paltin din Jud. Neamţ), activitatea caritativă însumând un buget de 672.000 lei, pentru 35.588 de pacienți.

Bugetul total al operei filantropice cuantificabile, desfășurată la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, în anul 2013, a fost de 13.108.960 lei, de diferitele forme de întrajutorare beneficiind un număr de 157.149 persoane și, respectiv, mai multe unități de cult din Eparhie.

Misiunea de a călăuzi întru Viață

Dimensiunea misionară a lucrării Bisericii în lume este una ce ține de însăși esența Întemeietorului ei. De aceea, la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, chiar dacă toate unitățile bisericești sunt implicate, direct sau indirect, în această lucrare, există un sector dedicat în exclusivitate acestei activități, Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate conferințele preoțești cu două tematici: prima, conform hotărârii Sfântului Sinod al BOR, a fost dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, mama sa, iar cea de a doua, pentru care s-a optat la nivel de eparhie, a fost, ca o dezvoltare a celei dintâi, dedicată unui subiect extrem de important: „Preotul și preoteasa – părinți în familie și în parohie”. Desfășurate la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durau, în perioada mai – septembrie 2013, cele 13 serii de conferințe au cumulat un număr de peste 1.100 de preoți și diaconi, 478 preotese și 450 de copii de preot. În acest context, s-a realizat un Ghid pastoral de catehizare a mirilor.

Viața este un dar de la Dumnezeu, iar noi avem datoria de a fi recunoscători pentru aceasta și de a o proteja, indiferent de forma sub care ni se înfățișează. De aceea, Departamentul Pro Vita a contribuit la crearea unei rețele de preoți la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, care s-au implicat în campanii de informare a tinerilor despre riscurile avortului, mesajul ajungând, mai ales în școli și în licee, la inimile a 1.080 de tineri. Tot prin Departamentul Pro Vita s-a dezvoltat un program de ajutorare a femeilor însărcinate aflate în dificultate și a familiilor cu mulți copii. Departamentul Tabere a organizat, în 2013, 33 de tabere la Durău, la Centrul de tineret Bălțătești și în parohii, de care s-au bucurat 2.413 de copii și tineri. Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat, de asemenea, tabere, simpozioane, colocvii, excursii cu tinerii creștini pentru 320 de copii şi tineri.

Activitățile misionare ale Eparhiei Iașilor au fost ajustate și în funcție de datele furnizate de Departamentul Statistică și Cercetare, cel care ajută la conturarea unei imagini cât mai reale asupra situației credincioșilor, până la nivelul celei mai mici comunități. În epoca modernismelor adesea dăunătoare moral și uman, Departamentul Tradiții a căutat să readucă în actualitate, prin emisiuni radio și TV, prin evenimente de specialitate, cele mai valoroase moșteniri etnografice ale poporului român. Pe de altă parte, mandatul primit de la Mântuitorul Iisus Hristos nu are limitări geografice sau etnice. De aceea, printr-un Departament de misiune externă au fost sprijiniți financiar și doi preoți ortodocși din Tanzania. Pentru sprijinirea fraților români de peste Prut, au fost oferite ajutoare în urma solicitărilor venite din Republica Moldova și din Ucraina.

Tineretul reprezintă, dintotdeauna, o preocupare aparte a Bisericii, cunoscute fiind entuziasmul, receptivitatea și râvna misionară specifice acestei vârste, altminteri pândită azi, poate mai mult ca niciodată, de ispita promiscuității, a comunicării nesănătoase prin mediile electronice și a întregii civilizații de consum. Departamentul de tineret și Misiune în universități este în strânsă legătură cu ONG-uri extrem de active precum Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Iași, sau Asociația Tinerilor Ortodocși Români, filiala Iași. De menționat, din lista organizațiilor ce funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor, sunt și alte asociații precum Societatea Ortodoxă a Femeilor Române (Iaşi), cu multiple acțiuni filantropice și culturale, sau Centrul de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cu activități de consiliere mai ales a persoanelor cu adicții sau codependente (cu un total de 7.047 beneficiari). La nivelul Eparhiei Iașilor, funcționează, cu binecuvântare, un număr total de 23 de asociații și fundații.

Pelerinajul este o călătorie deopotrivă spațială și duhovnicească, fiind un mijloc de întărire în credință și de aprofundare a vieții Bisericii de azi și de altădată. Prin intermediul Centrului de Pelerinaj „Sf. Parascheva" s-au organizat, pentru un număr total de 2.220 de pelerini, un număr de 65 de pelerinaje în ţară şi în străinătate la diferite mănăstiri și schituri, cu scopul de a intensifica evlavia pelerinilor și de a-i familiariza cu valorile spirituale ale Ortodoxiei universale. Pelerinii care au fost oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSf. Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSf. Ilie” de la Miclăuşeni. Însă au existat și alte activități decât cele strict bisericești către care s-a deschis Eparhia Iașilor și în anul precedent, Sectorul de conferințe găzduind, spre exemplu, în spațiul modern și generos al Centrului de Conferinţe Providenţa, activități cultural-educaționale, dar și reuniuni medicale sau concerte.

Lumină din făclia ostenelilor

Precum e nevoie de materia pâinii şi a vinului pentru ca Duhul Sfânt să le prefacă în Trupul şi Sângele Domnului, tot aşa e nevoie de bunuri materiale pe care, chivernisindu-le cu frică de Dumnezeu, Biserica să le preschimbe în daruri către oameni. Căci dacă nu am putea fi buni iconomi ai celor văzute, cum am putea fi „iconomi ai tainelor lui Dumnezeu”? Iar un bun al Bisericii rânduit în folosul comunităţii este ca o lumânare plămădită cu multă trudă şi care răspândeşte apoi lumină în jur, fiind jertfă bineplăcută Domnului. Centrul Eparhial Iași, prin intermediul Sectorului economic și al Sectorului financiar, a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. O importantă sursă de susținere a acestor activități a constituit-o valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări Albina a Centrului eparhial. Fiecare lumânare produsă la această fabrică a Bisericii, atunci când este cumpărată de credincioși, devine și jertfă curată adusă lui Dumnezeu, dar și un ajutor oferit celor care au beneficiat, ulterior, de un sprijin acordat din veniturile aduse astfel la Centrul Eparhial. De asemenea, și Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva” au constituit o sursă de venit pentru susținerea activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sf. Luca, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox, să ajungă în biserici și în casele credincioșilor.

Cu toate eforturile depuse și cu toate veniturile obținute din diverse activități cu un caracter economic, suntem departe de a acoperi toate nevoile unităților de cult și ale credincioșilor aflați în situații speciale, mai ales că eparhia este situată în cea mai săracă regiune a Uniunii Europene. Așa încât, prin prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a insistat și anul trecut pe identificarea și accesarea de finanțări pentru proiecte precum „Valorificarea turistică a  ansamblului mitropolitan din Iaşi” (aflat în curs de derulare). Sectorul acesta a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea a 14 proiecte depuse spre finanțare de către subunități ale Arhiepiscopiei Iașilor și a demarat procedura de pregătire a 15 proiecte de reabilitare a monumentelor istorice din cuprinsul eparhiei, care vor fi propuse spre finanțare din fonduri europene în perioada 2014-2020.

Biserica este, deopotrivă, şi viaţă nevăzută, dar şi prezenţă vizibilă în viaţa cetăţii. De aceea, ea trebuie să zidească şi să îşi conserve tezaurul arhitectural, să înfrumuseţeze mulţimea de biserici în care mii şi mii de persoane „s-au îndreptat, s-au sfinţit, s-au luminat”, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Patrimoniul cultural este astfel o Liturghie a istoriei, viaţa înveşnicită a celor care şi-au smerit sufletul lor în rugi de piatră, în icoane făcătoare de minuni şi în fresce, în cărţi şi în relicve sfinte. Sectorul patrimoniu și construcții bisericești a avut rolul de a coordona și supravegherea din acest domeniu, la finele anului trecut, fiind înregistrate un număr total de 486 de şantiere (72 în mediul urban şi 414 în mediul rural) de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Serviciul tehnic (cu 14 proiecte de lăcașuri noi de cult elaborate pentru parohii sărace, din sate care nu au biserică), Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. și Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”.

Primind înapoi – prin judecată dreaptă – proprietăţile ei silvice, Biserica ştie că lemnul este deopotrivă şi leagăn, şi casă, şi sicriu. Din ofranda pădurii sunt ajutate parohii sărace sau cu biserici în construcţie, spre a clădi locaş de rugăciune, spre a încălzi sau a aduce lumină în lume, ca lumea să cunoască, iară şi iară, că „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi, unitate tutelată de Arhiepiscopia Iaşilor. A fost oferită o cantitate de 19.374,8 mc de material lemnos pentru construcții și foc, în regim de gratuitate, pentru 361 beneficiari: 223 unități de cult şi 20 unități sociale, valoarea donației fiind de 2.879.320 lei. În fapt, întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal.

Proiecte și perspective

Oricât de multe realizări ar avea o unitate bisericească sau un creștin, nu poate să nu-și amintească de cuvântul Mântuitorului, care ne învață așa: „Voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca 17, 10). Așa încât, împlinirea unui punct de pe agenda activităților eparhiale înseamnă nu un sfârșit de lucrare, ci o deschidere către noi orizonturi, către noi câmpuri de misiune. Și pentru anul 2014 există o serie de proiecte noi ale Arhiepiscopiei Iaşilor, care se vor adăuga activităților curente și care au primit, spre aceasta, girul Adunării Eparhiale. Dintre măsurile propuse şi aprobate amintim:

1) Deschiderea Gimnaziului „Varlaam Mitropolitul”.

2) Inaugurarea Centrului de studii patristice.

3) Organizarea unui Festival de muzică sacră.

4) Editarea unei antologii de studii și articole publicate, în decursul timpului, în revistele teologice din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, referitoare la Sfânta Taină a Spovedaniei și Sfânta Taină a Împărtășaniei.

5) Lansarea unui concurs de fotografie cu tematica anului omagial euharistic, ce va fi publicată în secțiunea specială a portalului doxologia.ro și de Editura Doxologia într-un album.

6) Inițierea unei noi emisiuni TV săptămânale, în colaborare cu postul local de televiziune Iași TV Life.

7) Inițierea unei secțiuni pe portalul doxologia.ro a unei secțiuni de iconografie și a alteia de liturgică, care să conțină imagini și explicații pe înțelesul tuturor.

8) Implementarea, în parteneriat cu Facultatea de Teologie ”Dumitru Stăniloae” – Iași a Proiectului de cercetare: „Confesiunile religioase din teritoriul Arhiepiscopiei Iaşilor. Istoric şi evoluție, situație actuală şi prognoză pastoral-misionară”.

9) Dezvoltarea proiectului: Misionarii protopopești, pentru a acoperi integral județele Neamț și Botoșani. Cursuri de formare pentru ei și pentru grupurile misionare ale protopopiatelor

10) O intensificare a lucrării pastoral-misionare cu tinerii din universități și din parohii.

11) Demersuri de proiectare a unui Ansamblu cultural-misionar la Nemțișor.

12) Organizarea unui marș de susținere a valorilor familiei tradiționale, în ziua de 1 iunie 2014.

13) Continuarea consolidării managementului Spitalului „Providența” în vederea autofinanțării și a creșterii calității serviciilor oferite, respectiv promovarea mai intensă a solidarității creștine în domeniul medical.

14) Finalizarea lucrărilor și darea în folosință a Centrului rezidențial pentru vârstnici „Cuv. Nazaria” de la Mănăstirea Văratic.

 

Nu puţine sunt greutăţile pe care le întâmpină şi astăzi, precum odinioară, un semănător al seminţei evanghelice, după cum e onest a recunoaşte că nu puţine vor fi fost lipsurile şi greşelile ostenitorilor Eparhiei Iaşilor în anul mântuirii 2013. Un lucru însă nu ni-l poate răpi sau pune sub obroc nimeni: bucuria de a sluji în Biserică, de a lucra grădina Domnului, unde, cu cât fiecare îşi face în mod deplin slujba încredinţată, cu atât se lărgeşte şi mai mult cărarea ce duce la Sfântul Potir pentru ca, uniţi în jurul acestuia, să putem rosti netulburaţi: „Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.

 

(Un material realizat de Pr. Constantin Sturzu,

pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului eparhial Iași)