Joi, 14 Ianuarie 2016

OCOLUL SILVIC BISERICESC IAȘI , cu sediul în Iași, str. Cetățuia nr.2, organizează în data de 15.01.2016, ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post de pădurar.

Cerințe:

 • studii de specialitate,
 • cunostinte de legislatie silvica,
 • disponibilitate pentru a lucra in program prelungit,
 • corectitudine.

Dosarele se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Bisericesc Iasi pana la data de 12.01.2016, ora 14.00, si trebuie sa cuprinda:

 • curriculum vitae,
 • buletin (carte) de identitate  (copie),
 • diploma de studii  (copie),
 • carnet de munca (copie),
 • certificat de cazier judiciar,
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate,
 • recomandare de la preotul paroh,
 • recomandare de la ultimul loc de munca,

Experienta in domeniul silvic constituie un avantaj.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la sediul din str. Cetatuia nr 2 sau la telefon 0232-230.095.

 

 Bibliografie:

-Legea 46/2008 (codul silvic);

-HG 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza  a fondului forestier;

-OM 1540/2011 pentru aprobarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemons,

-Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice,

-Legea 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic,

-HG 470/2014 privind aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare, a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund,

-OUG 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora,

-Normele tehnice nr. 1-8 aprobate prin OM 1649/2000,

-OM 1346/2011Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori.