Marţi, 10 Iulie 2012

Investeşte în oameni !
Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin
Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”
Titlu proiect: „Investeste în tine! Şi tu poţi fi specialist în turism!”
Cod contract:
POSDRU/110/5.2./G/86968
Beneficiar: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei -Arhiepiscopia Iaşilor

 

INVITAŢIE CONFERINŢĂ DE PRESĂ

Iaşi, 08.03.2012

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Arhiepiscopia Iaşilor, în calitate de beneficiar şi SC Consulting Group SRL, în calitate de partener, au onoarea de a vă invita să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului „Investeste în tine! Şi tu poţi fi specialist în turism!”, ID 86968 care va avea loc joi, 15.03.2012 ora 11:00, la Centrul Social-Cultural Sf. Ilie Miclăuşeni, sat Miclăuşeni, com. Butea, jud. Iaşi.

Prin proiect ne propunem facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii, a integrării pe piaţa muncii şi a nivelului de educaţie a persoanelor inactive, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural din judeţul Iaşi.

Proiectul vizează realizarea unui Centru de Consiliere şi Orientare Profesională în satul Miclăuşeni, jud. Iaşi, în care se vor furniza servicii de consiliere şi orientare profesională, programe de formare profesională în domenii non-agricole destinate persoanelor inactive, şomeri sau ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în vederea creşterii nivelului de educaţie şi a integrării/reintegrării acestora pe piaţa muncii.

La conferinţa de lansare sunt invitaţi reprezentanţi ai presei, ai primăriilor locale, şcoli, parohii, agenţi economici, şi alte persoane interesate în derularea proiectului.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugam să accesati pagina de web www.mmb.ro sau să ne contactaţi la sediul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei - Arhiepiscopia Iasilor, Sector Fonduri Externe, b-dul Ştefan cel Mare nr. 16, tel/fax: 0232/214436, e-mail: fonduriexterne@gmail.com.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la eveniment la adresa de e-mail: fonduriexterne@gmail.com., în care să menţionaţi numele dumneavoastră şi organismul de presă/ organizaţia pe care o reprezentaţi.

Manager proiect,
Nistor Ana Nicoleta