Joi, 12 Iunie 2014

          În data de 12 iunie 2014, la Centrul de Conferinţe Providenţa din Iaşi, s-au desfăşurat, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, lucrările şedinţei de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor pentru perioada 2014-2018, şedinţă precedată de slujba de Te Deum, oficiată de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, episcop vicar, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul acestei întruniri statutare, s-au prezentat şi validat mandatele reprezentanţilor aleşi prin vot de către clericii şi mirenii din Eparhia Iaşilor, aceştia fiind, ulterior, desemnaţi spre a face parte din una dintre cele cinci comisii de lucru: 1) organizatorică, juridică şi de validare; 2) administrativ-bisericească; 3) culturală şi educaţională; 4) economică, bugetară şi patrimonială; 5) social-filantropică. În continuare, membrii Adunării eparhiale au delegat pe cei trei reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Iaşilor în Adunarea Naţională Bisericească: D-l prof. univ. Constantin Cucoş, D-l Mihai Archip şi P.C. Pr. Daniel Dascălu (câte un reprezentant al fiecărui judeţ din componenţa Eparhiei Iaşilor, respectiv Iaşi, Neamţ şi Botoşani). Alţi nouă membri ai Adunării eparhiale (trei clerici şi şase mireni) au fost desemnaţi, apoi, ca membri în Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor.

          În conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, tot la această şedinţă au fost desemnaţi membrii titulari şi cei supleanţi ai Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, respectiv preoţii propuşi către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei spre a face parte din Consistoriul mitropolitan.  Menţionăm că, la această şedinţă, au mai fost cooptaţi şi un număr de membri onorifici ai Adunării eparhiale, dintre persoanele cu implicare deosebită în sprijinirea activităţilor bisericeşti.

          Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru probleme administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale unei eparhii. Se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni. Membrii Adunării eparhiale se aleg pentru un mandat de patru ani, fiecare deputat putând avea cel mult două astfel de mandate. Adunarea eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

 

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor