Vineri, 22 Ianuarie 2016

I.Data organizării examenului: 21 martie – 22 aprilie 2016;

 

II.Perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 08 februarie –04 martie 2016;

 

III.Perioada 05-17 martie 2016 – analiza dosarelor şi comunicarea listelor cu candidaţii acceptați şi cei a căror dosare au fost respinse.  

 

IV.Lucrarea scrisă – 21 martie. Proba scrisă va avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași (Sala coloanelor)

- 22 martie afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

V. 28 martie-21 aprilie 2016 – Interviu și Proba orală cu candidații acceptați pentru examen, în urma promovării examenului scris.

 

VI.Locul organizării: Centrul eparhial Iaşi.

 

VII. Comisia de examinare: va fi stabilită ulterior.

 

VIII. La proba scrisă vor intra candidații care au primit binecuvântarea chiriarhului în urma analizei dosarelor (luni, 21 martie 2016, ora 9,00) în Sala Coloanelor – Biblioteca Studium. În urma afișării rezultatelor la proba scrisă, vor fi constituite grupe de câte 7-8 candidați pentru susținerea interviului şi a probei orale care va începe în ziua de 28 martie şi va continua până pe data de 21 aprilie, în funcție de numărul candidaților care au promovat examenul scris.

Pe 22 aprilie 2016 afișarea rezultatelor examenului de capacitate preoțească.

 

IX. Subiecte și bibliografie:

 

1.Impedimente la preoţie în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler (o selecţie de 30 de canoane).

Bibliografie:

Canoanele: 17,18,19,22,61,78,79,80 Apostolic, 3 Trulan, 1,2,9,10 I Ec., 8,9,12, Neocez., 10 Sardica, 3 Laod., 36 Cartag., 12,89 Sf. Vasile cel Mare, 3 Atanasie cel Mare, 3,5 Teofil al Alex., 4

Chiril al Alexandriei, 7,36 Nichifor Mărturisitorul, 21,30,42 Ioan Post.

Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005.

 

2.Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar: cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor.

Bibliografie:

-Capitolele privitoare la cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor din titlurile de mai jos:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 93-98; 172-174;

Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, pp. 277-280; 290-294.

 

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 466-467;

Pr. Asist. Nicolae V. Dura, „Maicii Domnului i se cuvine preacinstire”, în Studii Teologice, Anul XXXIX(1987), nr. 4, pp. 84-97.

Pr. Prof. Dr. Niculae D. Necula, „Ce practici pentru inducerea în eroare a credincioșilor ortodocși folosesc mai nou sectanții?”, în Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, Vol. 1, Ed. a 2-a, Trinitas, București, 2014, pp. 899-905.

 

3.Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar: cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci şi a sfintelor moaşte.

Bibliografie:

-Capitolele privitoare la cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci şi a sfintelor moaşte din titlurile de mai jos:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 102-104; 174-176;

Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000. pp. 277-290;

Pr. prof dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1997, pp. 224-234;

 

4. Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar: importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi.

Bibliografie:

-Capitolele privitoare la importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi din titlurile de mai jos:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 306-310;

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 472-474;

Jean-Claude Larchet, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sofia, 2006

(Capitolul IX - Legăturile dintre vii şi morţi, pp. 245-286);

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2000, pp. 216-224;

 

5.Importanţa parohiei pentru misiune: Implicarea laicilor, a copiilor şi a tinerilor în misiunea Bisericii.

Bibliografie:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 411-412;

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2000, pp. 440-446;

Arhim. Teofil Tia, Psihologie Pastorală, Alba Iulia, 2005, pp. 50-55; pp. 104-255;

Pr. Ionuț Popa, „Problema familiei creștine astăzi. Pastorația copiilor, a tinerilor și a bătrânilor”, în Ortodoxia, An. LVIII(2007), nr. 4, pp. 110-130;

 Valer Bel, „Misiunea şi comunitatea parohială. Apostolatul mirenilor”, în Misiunea Bisericii în lumea contemporană,  Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, pp. 377-395; pp. 397-429;

Paul Scarlat, „Cinstirea familiei în Biserica Ortodoxă Română”, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2, 2010, pp. 24-33.

Pr. Prof. dr. Gheorghios Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. pr. Prof. Ioan I. Ică, Deisis, Sibiu, 2004, pp. 9-32; 57-131.

Pr. prof. Dr. Spiridon Cândea, „Apostolatul tinereții”, în Tineretul şi creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii zilelor noastre, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, pp. 162-176.

Pr. dr. Petru Pantiş, „Consideraţii pastoral-misionare privitoare la taina cununiei şi familia creştină”, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, Anul 155, 2007;

Pr. lect. dr. Mihai Iosu, „Priorităţi pastorale tinerii”, în Revista teologică, An. XIX (2009), nr. 2, pp. 278-286.

Constantin Cucoș, Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Polirom, Iași, 2008, pp. 173-182 (laicat, intelectuali)

 

6.Importanţa parohiei pentru misiune: Implicarea femeilor, intelectualilor şi bătrânilor în misiunea Bisericii.

(Bibliografie: Idem subiectul 5).

 

7.Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserica. Interdependenţe mărturisitoare.

Bibliografie:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, pp. 31-42;

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Caracterul permanent şi mobil al tradiţiei”, în Studii teologice, Anul XXV (1973), nr. 3-4, pp. 150-164;

Pr.  Prof.  Dr.  Dumitru  Stăniloae, „Sfânta  Tradiţie  - Definirea noţiunii şi  întinderea ei”, Ortodoxia, Anul XVI (1964), nr. 1, p. 47-109;

Ioan Mihălțan,  „Tradiţie, Scriptură, Biserică”, în Ortodoxia, An. XL (1988), nr. 4, pp. 59-73.

 

8.Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor în viaţa preotului şi a credincioşilor. Pregătirea lor pentru participarea la slujbele bisericeşti. Combaterea inovaţiilor în cult.

Bibliografie:

Pr. Ene Branişte, Preoții Tăi Doamne, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014, pp. 62-164; pp. 211-240;

Alexander Schmeman, Euharistia, Taina împărăţiei, Ed. Sophia, 2012, pp. 102-125;

Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, „Care este rânduiala pregătirii credincioșilor mireni pentru primirea Sfintei Împărtășanii?”, în Sfânta spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 213-220;

Pr. asist. dr. Silviu Tudose, „Care sunt inovaţiile şi abaterile de la normele liturgice, canonice şi pastorale privitoare la săvârşirea Tainei Împărtăşaniei?”, în Sfânta spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 247-258;

Pr. asist. Univ. dr. Silviu Tudor, „Taina Sfântului Maslu – aspecte liturgice şi pastorale”, în Biserica Ortodoxă Română, Seria a-IV-a, Anul III, 2012, pp. 315-324.

Gheorghe Băbuș, „Ierurgiile ca mijloc de pastorație”, în Studii Teologice, 1954, nr. 9-10, pp. 530-553.

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, „Inovațiile în cult – singularizare liturgică”, în Analele științifice ale Univ. Al. I. Cuza din Iași, Teologie, Tom. V, 1999-2000, pp. 75-84;

 

9.Modalităţi de colaborare între preot şi profesorul de religie. Necesitatea şi importanţa programelor catehetice în parohie.

- Proiectul „Hristos împărtășit copiilor”

- Proiectul „Alege școala”

- Proiecte catehetice locale eparhiale sau parohiale.

Bibliografie:

Pr. Vasile Gordon, Biserica și școala. Analize omiletice, catehetice și pastorale, Editura Christiana, București, 2003, pp. 136-179.

Constantin Cucoș, Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, Ed. a 2-a, rev. și adăugită, Polirom, Iași, 2009, pp. 355-363.

Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală, Basilica, București, 2010, pp. 5-53.

 

10.Misiunea filantropică a Bisericii. Temeiuri biblice, patristice şi istorice.

Bibliografie:

Pr. Prof. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină - istorie şi spiritualitate, Ed. Trinitas, 2001, capitolele III, IV, V, VII şi VIII;

Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, „Filantropia creştină între reperele ei istorice şi actualitate”, în Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de Biserica Ortodoxă Română, Basilica, Bucureşti, 2012, pp. 7-30.

 

11.Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui. Perspectivă canonico-juridică.

Bibliografie:

Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR, București,  2008, pp. 46-47.

Pr.dr. Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericești în primele șase secole: situația lor juridică și canonică, Basilica, București, 2014, pp. 31-45; 141-263.

Arhid.prof. dr. Ioan Floca, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, Vol. 1, EIBMBOR, București, 1990, pp. 447-499.

 

12.Formele tradiţionale în arhitectura bisericească şi normele referitoare la pictura bisericească. Aspecte legate de restaurarea - consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.

Bibliografie:

Pr.prof.dr.Ene Branişte, Liturgica generală-noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină (capitolele: VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI şi XVII).

 

13.Preotul ca fiu şi părinte duhovnicesc.

Bibliografie:

Arhim. Serafim Alexeiev, Leacul uitat, Sfânta taină a Spovedaniei, Ed. Sophia, 2009, pp. 62-118;

Antonie de Suroj, Mai aproape de Hristos, Spovedania şi iertarea, Ed. Doxologia, 2014, pp. 9 -91.

Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, „Care sunt limitele intervenției și lucrării duhovnicului în viața penitentului?”, în Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 115-121;

Pr. Lect. Dr. Vasile Gavrilă, „Care sunt datoriile preotului duhovnic pentru fiii săi duhovnicești?”, în Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie: întrebări şi răspunsuri liturgice, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014, pp. 79-85;

 

14.Familia creştină şi provocările lumii contemporane (avortul, contracepţia, planing-ul familial, concubinajul, parteneriat între persoane de acelaşi sex, abandonul copiilor etc).

Bibliografie:

Pr. prof. Ioan Teşu, Familia contemporană între ideal şi criză, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011 - capitolul Familia creştină - icoană a iubirii dumnezeieşti şi Răni ale familiei contemporane, pp. 86-115; pp. 223-364;

Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, „Valori creştine ale familiei în România şi practici contrare acestora”, în Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin, Bucureşti, 2001, pp. 142-171;

Drd. Marius Marin-Ionescu, „Provocări contemporane la adresa Tainei Căsătoriei”, în Sfintele Taine şi familia creştină, Vasiliana-98, Sibiu-Iaşi, 2012, pp. 263-277 (despre căsătoria homosexuală).

 

15.Structura canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române: eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.

Bibliografie:

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008 (Dispoziţii generale - articolele 1-5 şi Organizarea - articolele 6-16)

Calendar creştin ortodox (agendă) pe anul 2016 -Arhiepiscopia Iaşilor;

 

http://patriarhia.ro/organizarea-administrativa-763.html

 

16.Relaţia parohiei cu Protoieria şi Centrul eparhial (aspecte misionare, culturale, administrative, economice etc). Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

Bibliografie:

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2011

(Capitolul II - Secţiunea I, articolele 43-68; Secţiunea a Il-a, articolul 69; Secţiunea a V-a, articolele 84-109);

Joantă Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2002;

Arhim. Teofil Tia, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

 

17. Susţinerea unei predici la Evangheliile Duminicilor şi sărbătorilor de peste an.

1. Predici la Duminicile Octoihului, Triodului, Penticostarului şi Praznice Împărăteşti:

2. Cuvântări ocazionale:

- Pareneză la Botezul unui prunc; 

- Pareneză la Cununie;

- Pareneză la instalarea preotului în parohie;

- Pareneză la înmormântare;

 

Bibliografie obligatorie:

- GORDON, Pr. Dr. Vasile, Introducere în Omiletică, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2001, (Capitolele: Factori ai reuşitei predicii: pp. 227-245, Privire de ansamblu asupra genurilor propovăduirii, pp. 262-279, Elaborarea predicii, între teorie şi practică, pp. 280-295 )

 

Bibliografie orientativă:

Bibliografia de mai jos nu este obligatorie, ea oferind câteva jaloane şi elemente de sprijin în alcătuirea predicilor. Candidatul este liber să utilizeze şi alte surse pentru elaborarea predicilor.

- GORDON, Pr. Dr., Vasile, Predica ocazională (pareneza), Teză de doctorat, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 262 p.

- GORDON, Pr. prof. dr. Vasile, Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, Ed. Sofia, Bucureşti, 2012;

- GORDON, Pr. Vasile, Mergând, învăţaţi… (Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an), Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006;

- MIHOC, Pr. Vasile, Predici exegetice la duminicile de peste an, Edit. ,,Teofania”, Sibiu, 2001;

- NECULA, Pr. Constantin, Duc in altum – Ieşiţi în larg, Edit. Andreiana, Sibiu, 2011;

- HIEROTHEOS, Vlachos, Predici la marile sărbători, ed. Egumeniţa, Galaţi, 2004;

Pr. Vasile Gordon, Omiletica, Basilica, București, 2015, pp. 528-614.

Pr.Prof.dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Teofania, Sibiu, 2001.

Cuvântări și predici, Vol. 1-2, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, București, 2005.

 

Detalii privind înscrierea candidaților

 

X.Candidaţii se vor putea înscrie în perioada 08 februarie – 04 martie 2016, la Sectorul administrativ-bisericesc din cadrul Centrului eparhial Iaşi.

 

XI. 18 martie 2016 - Afișarea listelor cu candidații care au primit binecuvântarea chiriarhului și cărora li s-a acceptat dosarul de participare la examenul de capacitate 2016.

 

XII. luni, 21 martie 2016, ora 9,00. La proba scrisă vor intra candidații care au primit binecuvântarea chiriarhului în urma analizei dosarelor în Sala Coloanelor – Biblioteca Studium.

-    22 martie afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

XIII. 28 martie – 21 aprilie 2016 – Interviu și proba orală cu candidații acceptați pentru examen.

În urma afișării rezultatelor la proba scrisă, vor fi constituite grupe de câte 7-8 candidați pentru susținerea interviului şi a probei orale care va începe în ziua de 28 martie şi va continua până pe data de 21 aprilie, în funcție de numărul candidaților care au promovat examenul scris.

Notele celor trei probe (scris, interviu și oral) vor avea o pondere în calculul mediei examenului de 1/3.

-    22 aprilie afișarea rezultatelor examenului de capacitate preoțească.

   

XIV.Detalii privind calculul mediei și modul în care candidaţii vor putea opta pentru o parohie

 

a)      Se vor putea înscrie la examen doar fiii Eparhiei Iaşilor, licenţiaţi în teologie ortodoxă, specializarea pastorală, ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi sau ai altei facultăţi de teologie ortodoxă, urmată cu binecuvântarea Chiriarhului.

b)      Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă de examen și media examenului de capacitate, minim 7,00. Media generală de titularizare rezultă din media examenului de licență, media celor patru ani de studii și media examenului de capacitate preoțească, împărțite la trei (media celor patru ani de studii+licența+nota capacitate)/3=Nota titularizare)

c)      Poate fi contestat doar rezultatul probei scrise în 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

d)      Candidaţii vor concura pentru parohiile din lista de numiri. Vor fi două liste cu parohii: una pentru candidații care vor primi contribuție de la bugetul de stat și una cu parohii pentru candidații titularizaţi în învăţământul preuniversitar sau angajaţi în administraţia eparhială sau protopopească.

e)      Candidatul aflat pe primul loc va putea candida la o parohie din mediul rural, aflată pe lista parohiilor vacante pentru care pot opta doar preoții.

f)        Într-o primă etapă, vor putea formula opţiuni pentru o parohie doar primii 5 candidaţi din cele două categorii (neangajați și angajați), în ordinea mediilor.

 

            Excepţii:

            -candidaţii care au promovat examenul de capacitate sesiunea martie 2015, obținând rezultate peste nota 9,00, conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 7764/10.07.2013;

            -candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la litera a) şi care sunt titularizaţi în învăţământul preuniversitar sau angajaţi în administraţia eparhială sau protopopească vor putea opta pentru o parohie, de pe lista de parohii dedicată lor, care să fie, de preferinţă, aflată pe raza comunei în care se află şcoala la care sunt titularizaţi sau pe raza comunei în care îşi au domiciliul. Aceştia vor fi încadraţi ulterior, după hirotonie, la parohie, prin cumul de funcţii, cu ¼ normă, cu salarizare din fonduri proprii. Acest demers vizează ocuparea parohiilor prin trimiterea unor preoţi care să nu depindă de fondul de salarii al parohiei. Faptul că aceştia au salariul asigurat din învăţământ sau administraţie, veniturile mici de la parohie nu ar constitui o problemă. În plus s-ar combate aspectul negativ pe care-l generează navetismul.

 

XV. Hirotonia candidaţilor

Hirotonia candidaţilor, care nu sunt încadraţi ca titulari în învăţământul preuniversitar sau în administraţia eparhială sau protopopească, va fi făcută doar dacă Secretariatul de Stat pentru Culte va aloca contribuţii pentru sprijinul salarizării posturilor pentru care aceştia au optat sau dacă la Centrul eparhial vor fi disponibile contribuții de la bugetul de stat preluate de preoți care ies la pensie, pleacă din eparhie ș.a..

 

XVI. Valabilitatea examenului este de un an, iar pentru cei care au obţinut media peste 9, doi ani, conform Hotărârii  Sfântului Sinod nr.7764/10.07.2013.

 

XVII. Candidaţii pot schimba opţiunea formulată la examenul de capacitate, însă noua opţiune trebuie să vizeze doar parohiile care au fost la dispoziția preoților cel puțin 3 luni.

           

XVIII. Dosarul de înscriere va conţine:

- dosar cu şină pentru biblioraft;

- cerere tip, adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru acordarea binecuvântării de participare la examen;

- recomandarea duhovnicului care să scoată în evidenţă că teologul care se înscrie la examen nu are impedimente canonice la hirotonie, recomandare în baza căreia comisia de la Centrul eparhial Iaşi se va exprima, după o cercetare canonică a candidatului, dacă acesta este apt din punct de vedere canonic să fie hirotonit.

- aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, eliberat de cabinetul de examinare psihologică din cadrul Policlinicii Providenţa.

- copie după adeverinţa de licenţă sau diploma de licenţă, cu foaia matricolă cu media anilor de studii şi media examenului de licenţă;

- copie după certificatul de botez;

- copii după actele de identitate: certificat de naştere, carte de identitate;

- Curriculum Vitae;

- 1 fotografie tip buletin;

- binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie, certificate de căsătorie civilă şi cununie religioasă (nu se primesc dosare pentru înscrierea la examenul de capacitate candidaților care sunt necăsătoriți);

- caracterizarea duhovnicului Facultăţii de Teologie;

 

În temeiul art. 118, alin. 5 din Statutul BOR - „Admiterea candidaţilor pentru şcolarizare în unităţile de învăţământ teologic de toate gradele se face numai cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a chiriarhului locului - măsură stabilită prin temeiul nr. 8511/2012, aprobat în cadrul Permanenței Consiliului eparhial Iași din data de 26 septembrie 2012, candidaților care se vor înscrie la examenul de capacitate preoțească, organizat de Arhiepiscopia Iașilor, fii ai Arhiepiscopiei Iașilor care au absolvit, fără binecuvântarea Chiriarhului, o altă facultate de teologie decât Facultatea „D. Stăniloae” din Iași, li se va respinge dosarul.