Marţi, 12 Noiembrie 2013

09-10  DECEMBRIE 2013

I. Data organizării examenului: 09-10 decembrie 2013;

II.Perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 11 noiembrie -22 noiembrie 2013;

III.Perioada 25 noiembrie -29 noiembrie – analiza dosarelor. 29 noiembrie comunicarea listelor cu candidaţii admişi şi cei a căror dosare au fost respinse în urma analizei.  

IV.Locul organizării: Centrul eparhial Iaşi;

V. Examenul va avea o probă scrisă (luni, 09 decembrie 2013, ora 9,00 )la Facultatea  de Teologie, în Sala Coloanelor – Biblioteca Studium şi o probă orală, luni 09 decembrie şi marţi 10 decembrie:

- subiecte:

1. Impedimente la preoţie în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului de disciplină al Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler ( canoane: 17,18,19,22,61,78,79,80 Ap., 3 Trulan, 1,2,9,10 I Ec., 8,9,12, Neocez., 10 Sardica, 3 Laod., 36 Cartag., 12,89 Sf. Vasile cel Mare, 3 Atanasie cel Mare, 3,5 Teofil al Alex., 4 Chiril al Alex., 7,36 Nichifor Mărt., 21,30,42 Ioan Post. (Floca, N. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 2005)).

2. Cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar (cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor, cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci, a sfintelor moaşte, despre importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi, etc.)

3. Importanţa parohiei pentru misiune. Instrumente misionare în parohie (implicarea laicilor, tinerilor, bătrânilor în misiunea Bisericii).

4. Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și Biserica. Interdependențe mărturisitoare.

5. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor în viaţa preotului și a credincioşilor. Pregătirea preotului şi a credincioşilor pentru participarea la slujbele bisericeşti. Combaterea inovațiilor în cult.

6. Modalităţi de colaborare dintre preot şi profesorii de religie. Necesitatea și importanța programelor catehetice în parohie.

7. Misiunea filantropică a Bisericii.

8. Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui. Păstrarea formelor tradiţionale în arhitectură şi normele care trebuie respectate în legătură cu pictura bisericească. Probleme legate de restaurarea – consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.

9. Preotul ca fiu și părinte duhovnicesc.

10. Familia creştină şi provocările lumii contemporane (avortul, contracepţia, planning-ul familial, concubinajul, parteneriat între acelaşi sex, abandonul copiilor, etc.).

11. Structura canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române: ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

12. Organizarea Arhiepiscopiei Iașilor: instituții educaționale, culturale, sociale, medicale, economice etc., rolul lor pentru misiunea Bisericii.

13. Relația parohiei cu Protoieria şi Centrul eparhial (aspecte misionare, culturale, administrative, economice etc.). Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

14. Susținerea unei predici la Evangheliile Duminicilor și sărbătorilor de peste an.

 

VI. Bibliografia pentru examen 2013:

I.Hotărâri ale Sf. Sinod privind:

- asistenţa socială: 4951/1994; 7242/1995; 845/1997; 3398/1997; 245/2001; 1029/2002.

- catehizarea tineretului: 1957/2005, art. 47; 2407/2005, art. 28; 2625/2005, art. 72; 1924/2008; 5180/2008; 628/2009.

- învăţământul religios: 2790/1990; 5565/1997; 2981/1998; 2924/2000; 2069/2003.

II.Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008.

III.Calendar creştin ortodox (agendă) pe anul 2013 – Arhiepiscopia Iașilor.

IV.Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005.

V.Joantă Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2002.

VI.Molitfelnicul – îndrumările pentru duhovnic.

VII.Liturghierul. (Povățuiri și îndrumări pentru pregătirea slujitorilor pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, a Sfintei Împărtășanii etc.).

VIII.    Arhim. Cleopa Ilie, Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, Roman, 1996.

IX.Arhim. Cleopa Ilie, Urcuș spre Înviere, Trinitas, Iași, 1992.

X.Mitropolit Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sophia, 2011.

XI.Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Preotul în biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996.

XII. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Alba Iulia, 1997.

XIII.Prof. Dr. Constantin Cucoș, Educația Religioasă. Repere teoretice și metodice, Polirom, Iași, 2009.

XIV.Pr. Prof. dr. Ene Branişte - Liturgica generală, EIBMBOR, 1993.

XV.Arhim. Teofil Tia, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

XVI. Pr. Dumitru Radu – Repere morale pentru omul de astăzi, editura Mitropolia Olteniei, 2007.

XVII. John Breck – Darul sacru al vieţii, 1999

XVIII. Pr. Prof. Ioan Teşu – Familia creştină, şcoală a iubirii şi a desăvârşirii, DOXOLOGIA, 2012

XIX. Pr. Prof. Ioan Teşu – Familia contemporană între ideal şi criză, DOXOLOGIA, 2011

XX. Pr. Prof. Ion Vicovan – Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină – istorie şi spiritualitate, TRINITAS, 2001.

 

VII. Modul în care candidaţii vor putea opta pentru o parohie

Se vor putea înscrie la examen doar fiii Eparhiei Iaşilor, licenţiaţi în teologie ortodoxă, specializarea pastorală, ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi sau ai altei facultăţi de teologie ortodoxă, urmată cu binecuvântarea Chiriarhului.

Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă de examen și media examenului de capacitate, minim 7,00. Media generală de titularizare rezultă din media examenului de licență, media celor patru ani de studii și media examenului de capacitate preoțească, împărțite la trei.

Lista cu parohiile disponibile pentru cei care au promovat examenul de capacitate va fi afișată cu 10 zile înaintea examenului. Doar primii 5 candidaţi, în ordinea mediilor, vor putea formula opţiuni pentru o parohie.

Excepţie vor face candidaţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi care sunt titularizaţi în învăţământul preuniversitar sau angajaţi în administraţia eparhială sau protopopească şi care vor putea opta pentru o parohie, de pe lista de parohii (după ce optează primii cinci), chiar dacă s-au clasat pe o poziţie inferioară primelor 5 locuri, parohie care să fie, de preferinţă, aflată pe raza comunei în care se află şcoala, la care sunt titularizaţi sau pe raza comunei în care îşi au domiciliul. Aceştia vor fi încadraţi ulterior, după hirotonie, la parohie, prin cumul de funcţii, cu ¼ normă, cu salarizare din fonduri proprii. Acest demers vizează ocuparea parohiilor prin trimiterea unor preoţi care să nu depindă de fondul de salarii al parohiei. Faptul că aceştia au asigurat, în primă instanţă, salariul din învăţământ sau administraţie, salarizarea de la parohie nu ar mai constitui o problemă atât de presantă. În plus s-ar combate aspectul negativ pe care-l generează navetismul.

 

VIII. Hirotonia candidaţilor

Hirotonia candidaţilor, care nu sunt încadraţi ca titulari în învăţământul preuniversitar sau în administraţia eparhială sau protopopească, va fi făcută în măsura în care Secretariatul de Stat pentru Culte va aloca contribuţii pentru sprijinul salarizării posturilor pentru care aceştia au optat.

IX. Valabilitatea examenului este de 1 an, iar pentru cei care au obţinut media peste 9, 2 ani, conform Hotărârii de Sfânt Sinod nr.7764/10.07.2013.

X. Candidaţii pot schimba opţiunea formulată la examenul de capacitate, însă noua opţiune trebuie să vizeze doar parohiile care au fost pe lista de la examenul de capacitate, sesiunea decembrie 2013.

XI. Candidaţii se vor putea înscrie în perioada 11 noiembrie - 22 noiembrie 2013, la Sectorul administrativ-bisericesc din cadrul clădirii Centrului eparhial Iaşi.

XII. 29 noiembrie 2013 - Afișarea listelor cu candidații cărora li s-a acceptat și ale celor cărora li s-a respins dosarul de participare la examenul de capacitate 2013.

XIII. Dosarul de înscriere va conţine:

- dosar cu şină pentru biblioraft;

- cerere tip, adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru acordarea binecuvântării de participare la examen;

- recomandarea duhovnicului care să scoată în evidenţă că teologul care se înscrie la examen nu are impedimente canonice la hirotonie, recomandare în baza căreia comisia de la Centrul eparhial Iaşi se va exprima, după o cercetare canonică a candidatului, dacă acesta este apt din punct de vedere canonic să fie hirotonit.

- aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, eliberat de cabinetul de examinare psihologică din cadrul Policlinicii Providenţa.

- copie după adeverinţa de licenţă sau diploma de licenţă, cu foaia matricolă cu media anilor de studii şi media examenului de licenţă;

- copie după certificatul de botez;

- copii după actele de identitate: certificat de naştere, carte de identitate;

- Curriculum Vitae;          

- 1 fotografie tip buletin;

- pentru cei căsătoriţi, binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie, copii după certificatele de căsătorie civilă şi cununie religioasă;

- caracterizarea duhovnicului Facultăţii de Teologie;

Candidaților care se vor înscrie la examenul de capacitate preoțească, organizat de Arhiepiscopia Iașilor, fiii Arhiepiscopiei Iașilor care au absolvit, fără binecuvântarea Chiriarhului, o altă facultate de teologie decât Facultatea „D. Stăniloae” din Iași, li se va respinge dosarul, ca o consecință a încălcării art. 118, alin. 5 din Statutul BOR - „Admiterea candidaţilor pentru şcolarizare în unităţile de învăţământ teologic de toate gradele se face numai cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) chiriarhului locului” - măsură stabilită prin temeiul nr. 8511/2012, aprobat în cadrul Permanenței Consiliului eparhial Iași din data de 26 septembrie 2012.