Miercuri, 11 Iulie 2012

Sectoarele Administrativ-bisericesc și Învățământ ale Arhiepiscopiei Iașilor anunță organizarea examenului de capacitate preoțească în data de 9 decembrie 2011.

I. Data organizării examenului:08 - 09 decembrie 2011

II. Perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs:01 noiembrie - 18

noiembrie 2011.

III. Locul organizării:Centrul eparhial Iaşi, Sala „Dr. Iustin Moisescu"

IV. Comisia de examinare: va fi stabilită ulterior

V. Proba scrisă (joi 08 decembrie 2011 ora 9,00 ) în sala „Dr. Iustin Moisescu":

SUBIECTE:

1. Hotărâri ale Sf Sinod privitoare la temele specifice pastoraţiei actuale: catehizarea tineretului, asistenţa socială, învăţământul religios.

2. Impedimente la preoție în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului de disciplină al Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler.

3. Cunoaşterea, mărturisirea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar (cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor, cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci, a sfintelor moaşte, despre importanţa rugăciunilor pentru cei morţi, etc.)

4. Importanţa parohiei pentru misiune. Instrumente misionare în parohie (implicarea laicilor, tinerilor, bătrânilor în misiunea Bisericii).

5. Solidaritatea - expresie a unităţii Bisericii şi mijloc de combatere a fenomenului sectar.

6. Dreapta interpretare a Sfintei Scripturi - chezăşia unităţii de credinţă. Exigenţa cunoaşterii Sfintei Scripturi şi a Tradiţiei Bisericii.

7. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor în viaţa credincioşilor şi a preotului. Combaterea inovaţiilor în cult. Pregătirea preotului şi a credincioşilor pentru participarea la slujbele bisericeşti.

8. Cunoaşterea obligaţiilor parohiei faţă de Protoierie şi Centrul eparhial (culturale, administrative, economice etc).

9. Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

10. Colaborarea dintre Biserică (preot) şi şcoală (profesorii de religie). Modalităţi concrete de colaborare.

11. Păstrarea formelor tradiţionale în arhitectură şi normele care trebuie respectate în legătură cu pictura bisericească.

12. Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui. Probleme legate de restaurarea - consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.

13. Preotul ca duhovnic.

VI. Examinarea orală(joi 08 decembrie 2011 ora 14,00 şi vineri 09 decembrie 2011 ora 9,00 ) în sala "Dr. Iustin Moisescu":

SUBIECTE

1. Structura canonică şi administrativă a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: ordinea eparhiilor; ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

2. Organizarea Centrului eparhial Iaşi: ierarhii, sectoare.

3. Cunoaşterea obligaţiilor parohiei faţă de Protoierie şi Centrul eparhial (culturale, administrative, economice, etc.)

4. Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

5. Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui.

6. Păstrarea formelor tradiţionale în arhitectură şi normele care trebuie respectate în legătură cu pictura bisericească.

7. Probleme legate de restaurarea - consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.

8. Impedimente la preoţie în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului de disciplină al Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler.

9. Apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar ( cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor, cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci, a sfintelor moaşte, despre importanţa rugăciunilor pentru cei morţi, etc).

10. Solidaritatea - expresie a unităţii Bisericii şi mijloc de combatere a fenomenului sectar.

11. Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

12. Importanţa parohiei pentru misiune. Instrumente misionare în parohie (implicarea laicilor, tinerilor, bătrânilor în misiunea Bisericii).

13. Probleme, metode şi mijloace pastorale în societatea actuală. Teme prioritare ale pastoralei actuale: catehizarea tineretului, asistenţa socială, învăţământul religios.

14. Instituţii de învăţământ şi instituţii culturale din Arhiepiscopia laşilor şi rolul lor în activitatea pastoral-misionară din eparhie.

15. Organizarea filantropică în Arhiepiscopia Iaşilor - instituţii social-caritative.

16. Dreapta interpretare a Sfintei Scripturi - chezăşia unităţii de credinţă.

17. Colaborarea dintre Biserică (preot) şi şcoală (profesorii de religie). Modalităţi concrete de colaborare.

18. Instrucţiuni privind arhiva, muzeul (dacă există) şi biblioteca parohiei.

VII. Bibliografia pentru examen

1. Hotărâri ale Sf. Sinod privind:

- asistenţa socială: 4951/1994; 7242/1995; 845/1997; 3398/1997; 245/2001; 1029/2002.

- catehizarea tineretului: 1957/2005, art. 47; 2407/2005, art. 28; 2625/2005, art. 72; 1924/2008; 5180/2008; 628/2009.

- învăţământul religios: 2790/1990; 5565/1997; 2981/1998; 2924/2000; 2069/2003.

2. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008.

3. Calendar creştin ortodox (agendă) pe anul 2011 - Arhiepiscopia Iaşilor.

4. Arhid. prof. dr. loan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005.

5. Molitfelnicul - îndrumările pentru duhovnic.

6. Liturghierul. (Povăţuiri şi îndrumări pentru pregătirea slujitorilor pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, a Sfintei împărtăşanii, etc.)

7. Joantă Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2002.

8. Arhim. Cleopa Ilie: Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, Roman, 1996.

9. Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spovedanie şi Comuniune, Alba Iulia, 1998.

10. Felea, Pr. llarion, Pocăinţa, Ed. Scara, Bucureşti, 2000.

11. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Alba Iulia, 1997.

12. Pr. Prof. dr. Vasile Mihoc - Predici exegetice, Teofania, 2008.

13. Mitropolit Antonie Plămădeală - Tâlcuiri noi la texte vechi, Sophia, 2011.

14. Pr. Prof. dr. Ene Branişte - Liturgica generală, EIBMBOR, 1993.

15. Arhim. Teofil Tia, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

VIII. Modul în care candidaţii vor putea opta pentru o parohie

Se vor putea înscrie la examen doar fiii Eparhiei Iaşilor, licenţiaţi în teologie ortodoxă, specializarea pastorală, ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi sau ai altei facultăţi de teologie ortodoxă, urmată cu binecuvântarea Înaltpreasfînţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Candidaţii vor concura pentru parohiile din lista de numiri ( ANEXA -Situaţia posturilor de preot şi parohii vacante pentru numiri la Examenul de capacitate preoţească 2011). Doar primii 5 candidaţi, în ordinea mediilor, vor putea formula opţiuni pentru o parohie.

Excepţie vor face candidaţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi care sunt titularizaţi în învăţământul preuniversitar sau angajaţi în administraţia eparhială sau protopopească şi care vor putea opta pentru o parohie, de pe lista de parohii (după ce optează primii cinci), chiar dacă s-au clasat pe o poziţie inferioară primelor 5 locuri, parohie care să fie, de preferinţă, aflată pe raza comunei în care se află şcoala, la care sunt titularizaţi sau pe raza comunei în care îşi au domiciliul. Aceştia vor fi încadraţi ulterior, după hirotonie, la parohie, prin cumul de funcţii, cu 1/4 normă, cu salarizare din fonduri proprii. Acest demers vizează ocuparea parohiilor prin trimiterea unor preoţi care să nu depindă de fondul de salarii al parohiei. Faptul că aceştia au asigurat, în primă instanţă, salariul din învăţământ sau administraţie, salarizarea de la parohie nu ar mai constitui o problemă atât de presantă. In plus s-ar combate aspectul negativ pe care-l generează navetismul.

IX. Hirotonia candidaţilor

Hirotonia candidaţilor, care nu sunt încadraţi ca titulari în învăţământul preuniversitar sau în administraţia eparhială sau protopopească, va fi făcută doar dacă Secretariatul de Stat pentru Culte va aloca contribuţii pentru sprijinul salarizării posturilor pentru care aceştia au optat.

X. Valabilitatea examenului este de 1 an

XI. Candidaţii pot schimba opţiunea formulată la examenul de capacitateînsă noua opţiune trebuie să vizeze doar parohiile care au fost pe lista de la examenul de capacitate, sesiunea noiembrie 2011.

XII. Candidaţii se vor putea înscrie în perioada noiembrie - 18 noiembrie 2011,la Sectorul administrativ-bisericesc din cadrul clădirii Centrului eparhial Iaşi.

XIII. Dosarul de înscriere va conţine:

- dosar cu şină pentru biblioraft;

- cerere tip, adresată Inaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru acordarea binecuvântării de participare la examen;

- copie după adeverinţa de licenţă sau diploma de licenţă, cu foaia matricolă cu media anilor de studii şi media examenului de licenţă;

- copie după certificatul de botez;

- copii după actele de identitate: certificat de naştere, buletin de identitate;

- Curriculum Vitae;

-1 fotografie tip buletin.

-  pentru cei căsătoriţi, binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie, certificate de căsătorie civilă şi cununie religioasă

- caracterizarea duhovnicului Facultăţii de Teologie;

-recomandarea duhovnicului care să ateste că teologul care se înscrie la examen nu are impedimente canonice la hirotonie, recomandare în baza căreia comisia de la Centrul eparhial Iaşi se va exprima, după o cercetare canonică a candidatului, dacă acesta este apt din punct de vedere canonic să fie hirotonit.