Joi, 6 Noiembrie 2014

I.Data organizării examenului: 03-05 martie 2015;

II.Perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs: 26 ianuarie – 13 februarie 2015;

III.Perioada 16 - 20 februarie 2015– analiza dosarelor şi comunicarea listelor cu candidaţii acceptați şi cei a căror dosare au fost respinse.  

IV.Perioada  23-27 februarie 2015 – Interviu cu candidații acceptați pentru examen

V.Locul organizării: Centrul eparhial Iaşi;

VI. Comisia de examinare: va fi stabilită ulterior.

VII. Examenul va avea o probă scrisă (marți, 03 martie 2015, ora 9,00) în Sala Coloanelor – Biblioteca Studium şi o probă orală care va începe în după-amiaza zilei de 03 martie şi va continua pe parcursul zilelor de 04 și 05 martie.

VIII. a)Subiecte și bibliografie

1.Impedimente la preoţie în lumina Sfintelor Canoane şi a Regulamentului de disciplină al Bisericii Ortodoxe Române. Actualitatea Sfintelor Canoane pentru cler (o selecţie de 30 de canoane).

(Bibliografie:

Canoanele: 17,18,19,22,61,78,79,80 Ap., 3 Trulan, 1,2,9,10 I Ec., 8,9,12, Neocez., 10 Sardica, 3 Laod., 36 Cartag., 12,89 Sf. Vasile cel Mare, 3 Atanasie cel Mare, 3,5 Teofil al Alex., 4 Chiril al Alex., 7,36 Nichifor Mărt., 21,30,42 Ioan Post.

Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, Sibiu, 2005).

2.Cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar: cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor.

(Bibliografie:

-Capitolele privitoare la cinstirea Maicii Domnului și a sfinților din titlurile de mai jos:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009;

Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 2, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti).

3.Cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar: cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci și a sfintelor moaşte.

(Bibliografie:

-Capitolele privitoare la cinstirea sfintelor icoane, a sfintei cruci și a sfintelor moaşte din titlurile de mai jos:

Învăţătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009;

Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti).

4.Cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar:  importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi.

(Bibliografie:

-Capitolele privitoare la importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi din titlurile de mai jos:

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Ep. Romanului, 2009.

Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

Jean-Claude Larchet, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sofia, 2006 (Capitolul IX - Legăturile dintre vii și morți);

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti).

5.Importanţa parohiei pentru misiune:  Implicarea laicilor, a copiilor și a tinerilor în misiunea Bisericii.

(Bibliografie: Arhim. Teofil Tia, Psihologie Pastorală, Alba Iulia 2005, p. 104-255;

Ep. Melchisedec Ștefănescu, Teologia Pastorală, Doxologia, 2011, p.182-226;

Pr. Filotheos Faros, Clerul azi. O privire din interior. Tentații, maladii și remedii, Egumenița, 2013

– p. 39-94, p. 181-206, p.271-309;

Duhovnici vorbind tinerilor, Editura bizantină, 1997, p. 109-142, p. 162-189.

6.Importanţa parohiei pentru misiune: Implicarea femeilor, intelectualilor și bătrânilor în misiunea Bisericii.

(Bibliografie: Idem subiectul 5).

7.Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și Biserica. Interdependențe mărturisitoare.

(Bibliografie: Pr. prof. George Remete, Manual de dogmatică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000;

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Caracterul permanent și mobil al tradiției, ST 3-4/1973, p. 140-164;

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sfânta Tradiție - Definirea noțiunii și întinderea ei, Ortodoxia, nr. 1 / 1964, p. 47;

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Concepția ortodoxă despre tradiție și despre dezvoltarea doctrinei, Ortodoxia, nr. 1 / 1973, p. 5).

8.Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor în viaţa preotului și a credincioşilor. Pregătirea lor pentru participarea la slujbele bisericeşti. Combaterea inovațiilor în cult.

(Bibliografie: Pr. Ene Braniște, Preoții Tăi Doamne, Ed. Andreiana, 2014, p. 9-257;

Alexander Schmeman, Euharistia, Taina Împărăției, Ed. Sophia, 2012), p.102-125).

9.Modalităţi de colaborare între preot şi profesorul de religie. Necesitatea și importanța programelor catehetice în parohie.

(Bibliografie: Pr. Vasile Gordon, Introducere în catehetica ortodoxă, Ed. Sophia, 2004; cap. 82-220).

10.Misiunea filantropică a Bisericii. Temeiuri biblice, patristice și istorice.

(Bibliografie: Pr. Prof. Ion Vicovan, Dați-le voi să mănânce! Filantropia creștină – istorie și spiritualitate, Ed. Trinitas, 2001, capitolele III, IV, V, VII și VIII;)

11.Patrimoniul bisericesc şi administrarea lui. Perspectivă canonico-juridică.

(Bibliografie:

-Liviu-Marius Harosa, Bunurile temporale ale Bisericii, București, 2011, vol. I: capitolul I (subcapitolele 2-3), capitolul III (subcapitolele 28-29) și capitolul IX (subcapitolul 176);

12.Formele tradiţionale în arhitectura bisericească şi normele referitoare la pictura bisericească. Aspecte legate de restaurarea – consolidarea locaşurilor de cult, precum şi de amplasare a diferite construcţii în preajma acestora şi a monumentelor istorice.

(Bibliografie: Pr.prof.dr.Ene Braniște, Liturgica generală-noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină (capitolele: VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI și XVII).

13.Preotul ca fiu și părinte duhovnicesc.

(Bibliografie: Arhim. Serafim Alexeiev, Leacul uitat, Sfânta taină a Spovedaniei, Ed. Sophia, 2009;

Antonie de Suroj, Mai aproape de Hristos, Spovedania și iertarea, Ed. Doxologia, 2014, p.9 – 91).

14.Familia creştină şi provocările lumii contemporane (avortul, contracepţia, planing-ul familial, concubinajul, parteneriat între persoane de acelaşi sex, abandonul copiilor etc.).

(Bibliografie: Pr. prof. Ioan Teşu, Familia contemporană între ideal şi criză, Ed. Doxologia, Iaşi, 2011 - capitolul Familia creştină - icoană a iubirii dumnezeieşti;

15.Structura canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române: eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.

(Bibliografie: Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2008 (Dispoziții generale – articolele 1-5 și Organizarea – articolele 6-16)

Calendar creştin ortodox (agendă) pe anul 2015 – Arhiepiscopia Iașilor)

16.Organizarea Arhiepiscopiei Iașilor: instituții educaționale, culturale, sociale, medicale, economice etc., rolul lor pentru misiunea Bisericii.

(Bibliografie: Calendar creştin ortodox (agendă) pe anul 2015 – Arhiepiscopia Iașilor).

17.Relația parohiei cu Protoieria şi Centrul eparhial (aspecte misionare, culturale, administrative, economice etc.). Relaţiile preotului cu autorităţile locale.

(Bibliografie: Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 2011

(CAPITOLUL II  - SECŢIUNEA I, articolele 43-68; SECŢIUNEA a II-a, articolul 69;  SECŢIUNEA a V-a, articolele 84-109);

Joantă Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2002;

Arhim. Teofil Tia, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003).

18.Susținerea unei predici la Evangheliile Duminicilor și sărbătorilor de peste an.

 

 

Detalii privind înscrierea candidaților

 

IX.Candidaţii se vor putea înscrie în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2015, la Sectorul administrativ-bisericesc din cadrul Centrului eparhial Iaşi.

X. 13 februarie 2015 - Afișarea listelor cu candidații cărora li s-a acceptat și cărora li s-a respins dosarul de participare la examenul de capacitate 2015.

XI.  23-27 februarie 2015 – Interviu cu candidații acceptați pentru examen.

Se vor constitui două comisii de interviu a câte 3 membri selectați din numărul total al examinatorilor. Fiecare candidat căruia i s-a acceptat dosarul de înscriere la examenul de capacitate, sesiunea 2015, va susține, succesiv, câte un interviu în fața membrilor examinatori din cele 2 comisii.

       27 februarie 2015 – afișarea listelor cu candidații acceptați/respinși în urma interviului pentru susținerea examenului de capacitate.

XII.Detalii privind calculul mediei și modul în care candidaţii vor putea opta pentru o parohie

            a)Se vor putea înscrie la examen doar fiii Eparhiei Iaşilor, licenţiaţi în teologie ortodoxă, specializarea pastorală, ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi sau ai altei facultăţi de teologie ortodoxă, urmată cu binecuvântarea Chiriarhului.

            b)Rezultatul probei scrise va avea o pondere de 40% în calculul mediei examenului.

            Proba orală va fi susținută succesiv în fața a 3 comisii, care vor examina candidații    după următoarele discipline: Sistematică și Biblică, Administrativă, Omiletică și Catehetică. Rezultatele în urma examenului oral susținut în fața celor 3 comisii vor fi adunate și  împărțite la 3, obținând astfel nota la examenul oral. Această notă va avea o pondere în calculul mediei examenului de 60%.

            c)Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă de examen și media examenului de capacitate, minim 7,00. Media generală de titularizare rezultă din media examenului de licență, media celor patru ani de studii și media examenului de capacitate preoțească, împărțite la trei.

            d)Poate fi contestat doar rezultatul probei scrise în 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

            e)Candidaţii vor concura pentru parohiile din lista de numiri care va fi afișată cu 10 zile înaintea examenului. Doar primii 5 candidaţi, în ordinea mediilor, vor putea formula opţiuni pentru o parohie.

            Excepţie vor face:

            -candidaţii care au promovat examenul de capacitate, sesiunea decembrie 2013 și au obținut rezultate peste nota 9,00, conform Hotărârii Sfântului Sinod nr.7764/10.07.2013;

            -candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la litera a) şi care sunt titularizaţi în învăţământul preuniversitar sau angajaţi în administraţia eparhială sau protopopească şi care vor putea opta pentru o parohie, de pe lista de parohii (după ce optează primii cinci), chiar dacă s-au clasat pe o poziţie inferioară primelor 5 locuri, parohie care să fie, de preferinţă, aflată pe raza comunei în care se află şcoala, la care sunt titularizaţi sau pe raza comunei în care îşi au domiciliul. Aceştia vor fi încadraţi ulterior, după hirotonie, la parohie, prin cumul de funcţii, cu ¼ normă, cu salarizare din fonduri proprii. Acest demers vizează ocuparea parohiilor prin trimiterea unor preoţi care să nu depindă de fondul de salarii al parohiei. Faptul că aceştia au salariul asigurat din învăţământ sau administraţie, veniturile mici de la parohie nu ar constitui o problemă. În plus s-ar combate aspectul negativ pe care-l generează navetismul.

XIII. Hirotonia candidaţilor

            Hirotonia candidaţilor, care nu sunt încadraţi ca titulari în învăţământul preuniversitar sau în administraţia eparhială sau protopopească, va fi făcută doar dacă Secretariatul de Stat pentru Culte va aloca contribuţii pentru sprijinul salarizării posturilor pentru care aceştia au optat.

XIV. Valabilitatea examenului este de un an, iar pentru cei care au obţinut media peste 9, doi ani, conform Hotărârii  Sfântului Sinod nr.7764/10.07.2013.

XV. Candidaţii pot schimba opţiunea formulată la examenul de capacitate, însă noua opţiune trebuie să vizeze doar parohiile care au fost pe lista de la examenul de capacitate, sesiunea martie 2015.

XVI. Dosarul de înscriere va conţine:

- dosar cu şină;

- cerere tip, adresată Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru acordarea binecuvântării de participare la examen;

- recomandarea duhovnicului care să scoată în evidenţă că teologul care se înscrie la examen nu are impedimente canonice la hirotonie, recomandare în baza căreia comisia de la Centrul eparhial Iaşi se va exprima, după o cercetare canonică a candidatului, dacă acesta este apt din punct de vedere canonic să fie hirotonit.

- aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, eliberat de cabinetul de examinare psihologică din cadrul Policlinicii Providenţa.

- copie după adeverinţa de licenţă sau diploma de licenţă, cu foaia matricolă cu media anilor de studii şi media examenului de licenţă;

- copie după certificatul de botez;

- copii după actele de identitate: certificat de naştere, carte de identitate;

- Curriculum Vitae;

- 1 fotografie tip buletin;

- binecuvântarea chiriarhului pentru căsătorie, certificate de căsătorie civilă şi cununie religioasă (nu se primesc dosare pentru înscrierea la examenul de capacitate candidaților care sunt necăsătoriți);

- caracterizarea duhovnicului Facultăţii de Teologie;

În temeiul art. 118, alin. 5 din Statutul BOR - „Admiterea candidaţilor pentru şcolarizare în unităţile de învăţământ teologic de toate gradele se face numai cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a chiriarhului locului - măsură stabilită prin temeiul nr. 8511/2012, aprobat în cadrul Permanenței Consiliului eparhial Iași din data de 26 septembrie 2012, candidaților care se vor înscrie la examenul de capacitate preoțească, organizat de Arhiepiscopia Iașilor, fii ai Arhiepiscopiei Iașilor care au absolvit, fără binecuvântarea Chiriarhului, o altă facultate de teologie decât Facultatea „D. Stăniloae” din Iași, li se va respinge dosarul.

 

Consilier administrativ-bisericesc, Pr. Marian Timofte    

Consilier învăţământ, Ierom. Hrisostom Rădașanu