Miercuri, 18 Decembrie 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”
Proiect: „Investeşte in tine! Si tu poţi fi specialist în turism!”
POSDRU/110/5.2/G/86968

 

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI în parteneriat cu SC CONSULTING GROUP SRL a finalizat implementarea proiectului “Investeşte in tine! Și tu poţi fi specialist în turism!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86968.

Obiectivul general a constat în facilitarea accesului la educație, creșterea ocupabilității, a integrării pe piața muncii și a nivelului de educație și formare profesională. Grupul țintă a fost format din 240 de participanți (persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, șomeri, șomeri tineri) exclusiv din mediul rural, din județele Iași și Neamț. Principalele rezultate atinse în cadrul proiectului sunt:

  • 1 Centru de consiliere și orientare profesională înființat în satul Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași,
  • Peste 240 de persoane din mediul rural, fără locuri de muncă, consiliate în vederea creșterii posibilităților de integrare pe piața muncii,
  • 88 de persoane din mediul rural, fără locuri de muncă, cu vârste între 19 și 45 ani, beneficiare de certificate de calificare profesională eliberate de către Autoritatea Națională pentru Calificări,
  • 160 de persoane din mediul rural, fără locuri de muncă, informate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu privire la oportunitățile de pe piața  muncii din județele Iași și Neamț,
  • două studii sociologice având ca obiective identificarea situaţiei actuale a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în comuna Butea și, respectiv, identificarea şi evaluarea nevoilor specifice de formare profesională ale grupului ţintă din com. Butea în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii in domenii non-agricole, realizate,
  • 1 curs de Administrator Pensiune Turistică finalizat, cu un total de 720 ore, din care: 240 teorie și 480 practică, derulat pe parcursul a 5 luni, cu 22 de absolvenți certificați, din județele Iași și Neamț
  • 1 curs de Bucătar finalizat, cu un total de 720 ore, din care: 240 teorie și 480 practică, derulat pe parcursul a 5 luni, cu 22 de absolvenți certificați, din județele Iași și Neamț,
  • 1 curs de Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație finalizat, cu un total de 720 ore, din care: 240 teorie și 480 practică, derulat pe parcursul a 6 luni, cu 23 de absolvenți certificați, din județele Iași și Neamț,
  • 1 curs de Lucrător în alimentație finalizat, cu un total de 360 ore, din care: 120 teorie si 240 practică, derulat pe parcursul a 3 luni, cu 21 de absolvenți certificați, din județele Iași și Neamț,
  • 1 website actualizat săptămânal cu informații referitoare la activitățile proiectului: http://www.fseturism.mmb.ro/.

Date de contact: Pentru alte informații, contactați-ne la tel. 0232214436, e-mail fonduriexterne@gmail.com sau accesați site-ul proiectului: www.fseturism.mmb.ro.

Persoana de contact: Alina Ana Nistor - Manager Proiect