Marţi, 10 Iulie 2012

Ocolul silvic bisericesc Neamţ cu sediul în com. Vânători, jud. Neamţ, organizează în data de 7 aprilie 2011, ora 10.00, interviu pentru ocuparea unui post de inginer silvic la Centrul Eparhial Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei cu sediul în B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 16, Iaşi.

Cerinţe:
- studii superioare de specialitate: silvicultură şi exploatări forestiere
- cunoştinţe temeinice privind legislaţia silvică şi aptitudini în interpretarea şi aplicarea acesteia
- disponiblitate pentru a lucra în program prelungit
- corectitudine
- aptitudini minime de utilizare a calculatorului.

Constituie un avantaj experienţa în domeniul silvic.

Bibliografie: Legea 46/2008 (Codul silvic), Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, HG 1076/2009 Regulamentul de pază a fondului forestier, Normele tehnice nr. 1- 8 aprobate prin OM 1649/2000, Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin OM 606/2008, Regulamentul privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice aprobat prin OM 33/2002 şi OUG 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora.
Dosarele se vor depune la secretariatul Centrului Eparhial Iaşi (fax 0232/215300) până pe 6 aprilie 2011 şi trebuie să cuprindă:
- cerere prin care solicită aprobarea pentru participarea la concurs;
- curriculum vitae;
- copie a diplomei de studii;
- carnet de muncă (copie);
- certificat de cazier judiciar;
- buletin (carte) de identitate (copie);
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232/215300, 0232/215454.