Marţi, 10 Iulie 2012

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 "Investeşte în oameni!”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI “INVESTEŞTE IN TINE! ŞI TU POŢI FI SPECIALIST ÎN TURISM!”

 

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI în parteneriat cu SC CONSULTING GROUP SRL a început implementarea proiectului “Investeşte in tine! Si tu poţi fi specialist în turism!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”, contract de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86968.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii, a integrării pe piaţa muncii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională pentru persoane inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă.

Proiectul urmareşte integrarea pe piaţa muncii a unui număr de 240 de persoane din mediul rural, regiunea Nord Est prin crearea de noi oportunităţi de ocupare prin consiliere şi orientare profesională precum şi prin facilitarea accesului la programe de formare profesională în domenii non-agricole.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Mai multe informaţii despre programul de finanţare pot fi obţinute de pe site-ul AMPOSDRU (http://www.fseromania.ro/index.php) sau la Managerul de proiect, Ana Nicoleta Nistor, Tel./fax: 0232/214436,

e-mail: fonduriexterne@gmail.com.