Luni, 3 Decembrie 2012

Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi, cu sediul în Iasi, str. Cetăţuia nr.2, clădirea Observator, organizeaza la sediul ocolului, vineri 14 decembrie 2012 ora 11.00 licitaţie/negociere de masă lemnoasă pe picior cu un volum brut de 6315 mc din cota anului 2013, din partizi de produse principale (T1 şi T2) şi produse secundare.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitatie pentru fiecare partidă sunt mentionate în caietul de sarcini, care poate fi ridicat zilnic (între orele 08-16.30) de la secretariatul Ocolului Silvic.

Înscrierea la licitaţie şi depunerea documentaţiei se va face până la data de 13.12.2012, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0232/230095 si 0760.259.190.