Luni, 17 Martie 2014

        Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Cetăţuia, nr. 2, organizează în dată de 20.03.2014, ora 11.00, licitaţie pentru următoarele lucrări silvice:

  • împăduriri integrale;
  • completări la lucrările de împăduriri;
  • întreţinerea plantaţiilor;
  • ajutorarea regenerărilor naturale.

         Înscrierea la licitaţie se va face până pe data de 19.03.2014, ora 14.00.
        Agenţii economici interesaţi vor putea cumpăra caietul de sarcini de la secretariatul unităţii, ocazie cu care vor prezenta şi atestatul deţinut privind lucrările de regenerare a pădurilor.
Relaţii suplimentare la ţel/fax 0232/230095.