Marţi, 10 Iulie 2012

OCOLUL SILVIC BISERICESC BACĂU cu sediul în comuna Blăgeşti, jud. Bacău, organizează, marţi, 24.08.2010, ora 10.00, la sediul ocolului silvic:
- licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior cu un volum total de 5515 mc produse principale,
- selecţie de oferte pentru încheierea unui contract de prestări servicii silvice.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă sunt menţionate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic.
Datele referitoare la cantităţile de realizat şi valoarea de deviz a lucrărilor silvice sunt precizate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic.
Termenul de înscriere la licitaţie şi depunere a ofertelor în plic sigilat este 23.08.2010, ora 14.00.
Relaţii suplimentare la telefon 0234/268037.

OCOLUL SILVIC BISERICESC NEAMŢ cu sediul în comuna Vânători, jud. Neamţ, organizează licitaţie, marţi, 24.08.2010, ora 13.30 la Cabana Nemţişor, pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 2929 mc, din care 2050 mc produse accidentale şi de igienă şi 879 mc produse secundare - rărituri;
Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă (grupaj) sunt menţinonate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic.
Termenul de înscriere la licitaţie este 23.08.2010, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0233/251300.