Marţi, 10 Iulie 2012

Centrul Eparhial Iași organizează licitație pentru achiziția de tehnică de calcul. Caietul de sarcini poate fi descărcat de la adresa http://www.mmb.ro/_upload/caiet-sarcini-IT-20110329.pdf
Pentru detalii puteți contacta Departamentul IT&C la adresa de mail oferte.it@mmb.ro sau la telefon 0232216693 interior 149.

Vă rugam să prezentați oferta în doua formate. Una pe total caiet de sarcini și una pe capitole (primul capitol punctele de la A la D, al doilea capitol punctele de la E la L și al treilea capitol punctele M și N).

Data finala pentru depunerea ofertelor este 4 aprilie 2011 ora 15.00 la secretariatul CCM Doxologia, Str. Cuza Voda, nr. 51, Iași (în incinta Mănăstirii Golia)