Vineri, 19 Septembrie 2014

          O serie de instituții de presă au difuzat, recent, informația că s-a înființat un CAR în Arhiepiscopia Iașilor, reluând o știre difuzată în prima parte a anului 2011 ca și cum ar fi de strictă actualitate. Inițial publicată de un site mai puțin vizitat, știrea a fost preluată de mass-media fără o minimă verificare a datelor vehiculate (o simplă căutare pe internet ar fi edificat pe orice ziarist de bună credință). Încât prima precizare pe care dorim să o facem publică este aceea că acest CAR din Eparhia Iașilor nu s-a înființat acum, în septembrie 2014, ci a început să funcționeze acum mai bine de trei ani, adică de la începutul anului 2011.

          În conformitate cu Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu Regulamentul pentru Organizarea şi Funcţionarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti din Eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, în Arhiepiscopia Iașilor s-a înfiinţat o Casă de Ajutor Reciproc a Clericilor şi Mirenilor I.F.N. Iaşi, cu scopul de a putea oferi angajaţilor de la unităţile de cult din această eparhie un mijloc simplu şi ieftin de a împrumuta anumite sume de bani. Această informație a fost difuzată presei încă din data de 14 februarie 2011, ea regăsindu-se în comunicatul emis la finalul lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor din acel an, precum și într-un comunicat special pe această temă din 7 martie 2011. Actualmente, s-au înscris și sunt membri cotizanți ai acestui CAR un număr de 814 persoane (nu 14, cum s-a vehiculat prin presă), care pot primi, în condițiile legale și statutare, credite în cuantum de până la 15.000 RON.

          Casa de Ajutor Reciproc a Clericilor şi Mirenilor I.F.N. Iaşi este o asociație non-profit, cu statut juridic propriu, fiind o instituție financiară non-bancară, creată în sprijinul acelor persoane care funcționează ca angajați în una dintre unitățile de cult de pe aria Eparhiei Iașilor, inclusiv a celor care activează în cadrul școlilor teologice, precum și a rudelor de până la gradul I. Această asociație are un buget propriu de venituri și cheltuieli și nu constituie, cum greșit s-a înțeles, o „afacere” a Arhiepiscopiei Iașilor.

           Astfel de inițiative se regăsesc și în alte eparhii din Biserica Ortodoxă Română, iar la nivelul Eparhiei Iașilor ea constituie, de fapt, reluarea unei formule similare de întrajutorare financiară pentru clerici și mireni care a funcționat de-a lungul vremii. Mai ales pe fondul crizei economice, o Casă de Ajutor Reciproc (CAR) este și un mijloc de a veni în sprijinul celor cu salarii mici și care se confruntă cu dificultăți materiale, situație în care se află și angajați ai Arhiepiscopiei Iașilor, cum e cazul, mai ales, al preoților și personalului neclerical din zonele rurale mai sărace.

           Suma suplimentară, calculată procentual (acea așa-zisă „dobândă”), care însoțește returnarea eșalonată a oricărui împrumut are ca destinație exclusivă acoperirea cheltuielilor cu funcționarea acestei asociații. Dacă după acoperirea acestor cheltuieli mai rămâne o sumă necheltuită, rezultată din activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Clericilor şi Mirenilor I.F.N. Iaşi, ea este împărțită, în conformitate cu prevederile legale, tuturor membrilor cotizanți, proporțional cu valoarea fondului social al fiecăruia, și nu constituie, nici într-un caz, un venit suplimentar pentru Arhiepiscopia Iașilor.

          Așadar, Biserica, în speță Arhiepiscopia Iașilor, nici nu a înființat o „bancă”, nici nu are vreun câștig financiar de pe urma acestui CAR înființat de unii clerici și mireni. Regretăm, pe această cale, mediatizarea unor informații eronate despre această inițiativă a Arhiepiscopiei Iașilor și nădăjduim că se vor face cuvenitele rectificări, informând corect publicul asupra acestui subiect.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor