Marţi, 10 Iulie 2012

- comunicat de presă -

Urmare a unor articole publicate în presa locală din Iași și din Vaslui în care se afirmă, în mod eronat, că preoții ar fi obținut (și ar exercita) dreptul de a vâna în pădurile deținute în județul Vaslui de Ocolul Silvic Bisericesc Iași al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dorim să facem următoarele precizări:

Dacă jurnaliștii care au abordat situația fondului de vânătoare de pe aria pădurilor deținute de Ocolul Silvic Bisericesc Iași ar fi avut bunăvoința să solicite și un punct de vedere din partea Arhiepiscopiei Iașilor, ar fi aflat nu doar că preoții nu au cerut autorizații de vânătoare, ci și că a vâna este o faptă incompatibilă cu slujirea preoțească, singura jertfă pe care o poate săvârși un preot fiind jertfa nesângeroasă din cadrul Sfintei Liturghii.

În iunie 2009 a fost înființată, într-adevăr, Asociația Bisericească Cinegetică Iași, dar scopul ei este ”alegerea și propunerea gestionarilor fondurilor de vânătoare, desfășurarea de activități de turism montan și educarea populației în vederea practicării unui turism civilizat”. Aceasta nu este o organizație de vânătoare cu obiect de activitate ”gestionarea faunei cinegetice și exercitarea vânătorii”, așa cum se face confuzia în articolele amintite.

Deoarece Parohia ”Sf. Spiridon” din Iași nu deține un minim de 51% din suprafața fondului cinegetic Dumești (din județul Vaslui), în data de 10 noiembrie 2010 au fost cooptați în Asociația Bisericească Cinegetică Iași următorii membri: Consiliul local al comunei Dumești, Consiliul local al comunei Rafaila și Consiliul local al comunei Todirești. În urma cooptării noilor membri, Asociația Bisericescă Cinegetică Iași a putut să facă dovada deținerii a minim 51% din suprafața fondului cinegetic Dumești, îndeplinind astfel condițiile legale și având astfel dreptul de a propune atribuirea directă a dreptului de gestionare către Ocolul Silvic Bisericesc Iași.

În urma anunțului de atribuire directă a fondurilor de vânătoare publicat pe situl Ministerul Mediului și Pădurilor în 29 decembrie 2010, Asociația Bisericească Cinegetică Iași și Ocolul Silvic Bisericesc Iași au depus documentația necesară, iar în urma analizării dosarelor, Comisia de atribuire a hotărât atribuirea dreptului de gestionare a Fondului Cinegetic Dumești către Ocolul Silvic Bisericesc Iași.

Prin gestionarea responsabilă a Fondului de Vânătoare Dumești, Ocolul Silvic Bisericesc Iași își propune să ocrotească vânatul prin combaterea braconajului, să refacă echilibrul ecologic al speciilor de interes cinegetic și să amelioreze calitatea populațiilor faunei cinegetice.

Legea Vânătorii permite atribuirea dreptului de gestionare a unui fond cinegetic prin licitație sau prin atribuire directă, cum e cazul la Dumești (cei interesați pot parcurge și legislația care a stat la baza celor menționate mai sus, și anume Legea nr. 407/2006 a Vînătorii și protecției fondului cinegetic, respectiv Ord. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice). Atribuirea directă se face de către administratorul tuturor fondurilor de vânătoare din România și anume Ministerul Mediului și Pădurilor. Ceea ce se atribuie este dreptul de gestionare a faunei cinegetice, iar contractele au o durată de 10 ani.

Administratorul (Ministerul Mediului și Pădurilor) atribuie direct dreptul de gestionare a faunei cinegetice gestionarului propus de proprietarul care deține minim 51% din suprafața fondului de vânătoare. Calitatea de gestionar, în cazul Fondului de Vânătoare Dumești, o are Ocolul Silvic Bisericesc Iași, care este autorizat la minister. Calitatea de proprietar nu o are Parohia ”Sf. Spiridon” din Iași în nume propriu, ci Asociația Bisericească Cinegetică Iași din care face parte și Parohia ”Sf. Spiridon” ca membru fondator.

În concluzie, la Dumești, Ocolul Silvic Bisericesc Iași, ca gestionar al fondului de vânătoare, va permite doar persoanelor autorizate de lege să vâneze (în nici un caz clericilor), între cei care pot primi dreptul de a vâna putându-se număra inclusiv membri ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) de la Vaslui.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor