Marţi, 10 Iulie 2012

OCOLUL SILVIC BISERICESC BACĂU cu sediul în comuna Blăgeşti, jud. Bacău, organizează licitaţie, joi, 29.07.2010, ora 11.00, la sediul ocolului silvic, pentru vânzarea masei lemnoase pe picior cu un volum total de 6718 mc, din care 6586 mc produse principale şi 132 mc tăieri de igienă.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă sunt menţinonate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic. Termenul de înscriere la licitaţie este 28.07.2010, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0234/268037.