Marţi, 10 Iulie 2012

OCOLUL SILVIC BISERICESC IAȘI, organizează licitaţie, vineri, 10.06.2011, ora 11.00 în Clădirea Observator – Cetațuia, Str. Cetățuia, nr.2, Iași, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – produse secundare, în volum total de 3116 mc.

Partizile de masă lemnoasă sunt amplasate în Districtul 3 Dumești, jud. Vaslui.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă (grupaj) sunt menţinonate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic.
Înscrierea la licitaţie se face până la data de 10.06.2011, ora 09.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0232/230095 și 0760 259 161.