Marţi, 10 Iulie 2012

OCOLUL SILVIC BISERICESC NEAMŢ cu sediul în comuna Vânători, jud. Neamţ, organizează licitaţie în data 21.07.2010, ora 10.00 la Cabana Nemţişor, pentru:
- vânzarea masei lemnoase pe picior, volum total 3315 mc, din care 2112 mc tăieri de igienă şi 1203 mc produse secundare - rărituri;
- exploatarea masei lemnoase – prestări servicii, 1989 mc.

Preţurile de pornire şi garanţia de participare la licitaţie pentru fiecare partidă (grupaj) sunt menţinonate în caietul de sarcini care poate fi ridicat de la sediul ocolului silvic. Termenul de înscriere la licitaţie este 20.07.2010, ora 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon 0233/251300.