Marţi, 10 Iulie 2012

- comunicat de presă -

Pentru a sprijini persoanele care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor din vara acestui an (în special din judeţele Botoşani şi Neamţ), Arhiepiscopia Iaşilor a iniţiat o colectă în toate mănăstirile şi parohiile din eparhie. Sumele colectate (233.048 lei) au fost înaintate, pe bază de proces-verbal, protopopiatelor, iar acestea, după ce au centralizat toate sumele, le-au virat Centrului Eparhial Iaşi într-un cont special deschis în acest sens.

De asemenea au fost primite şi sume din colecta organizată de către Patriarhia Română (100.000 lei) şi de către eparhii din ţară şi din străinătate: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului (672.385 lei), Arhiepiscopia Alba Iuliei (110.000 lei), Arhiepiscopia Timişoarei (70.000 lei), Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord (14.495 euro), Episcopia Română a Italiei (5.000 euro). La acestea s-au mai adăugat şi donaţii ale unor instituţii şi persoane fizice (29.924 lei).

Sumele colectate au fost depuse în contul în lei: RO 19 BACX 00 00 00 30 10 57 80 14, deschis la UniCredit Ţiriac Bank – Iaşi, cont deschis de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei special pentru ajutorarea sinistraţilor. Totalul sumelor colectate la data de 25 august 2010 în acest cont era de 1.215.357 lei şi 19.495 euro.

Intervenţia în regim de urgenţă (post-calamitate)

Imediat după ce s-au produs revărsările de ape, echipe de asistenţi sociali şi lucrători sociali din cadrul Biroului de Asistenţă Socială Diaconia al Centrului Eparhial Iaşi, însoţiţi de preoţi responsabili cu coordonarea activităţilor de asistenţa socială, s-au deplasat în zonele sinistrate pentru a face o primă evaluare a situaţiei. Aceste echipe au purtat discuţii cu fiecare familie afectată de inundaţii, efectuând şi ancheta socială la faţa locului, constatând nevoile urgente ale acestor oameni. În zilele următoare echipele s-au reîntors în zonele sinistrate şi au oferit familiilor identificate ajutoare de urgenţă constând în apă, pâine şi alimente neperisabile, lenjerie, pături, perne, pilote etc.

A doua etapă a intervenţiei s-a concretizat prin identificarea şi selectarea cazurilor care prezentau un risc social crescut (familii cu membri decedaţi, familii cu mulţi copii, bătrâni singuri şi bolnavi, persoane neajutorate). Acestor familii li s-au oferit aragazuri cu butelii, maşini de spălat, hidrofoare, frigidere, paturi, în funcţie de nevoile exprimate când s-a efectuat ancheta socială. Toate aceste bunuri au fost achiziţionate din fonduri puse la dispoziţie de Arhiepiscopia Iaşilor, care a alocat suma de 70.000 lei (50.000 lei pentru 77 de familii sinistrate din Protopopiatul Dorohoi şi 20.000 lei pentru 20 de familii sinistrate din localitatea Bicaz, Protopopiatul Piatra Neamţ).

În zilele următoare s-au primit mesaje de solidaritate atât de la parohiile şi protopopiatele Arhiepiscopiei Iaşilor, cât şi din partea altor eparhii din Patriarhia Română, concretizate în zeci de transporturi cu ajutoare (bunuri materiale şi alimentare) destinate persoanelor afectate de inundaţii. Distribuirea acestor ajutoare s-a făcut sub directa îndrumare a Biroului de asistenţă socială Diaconia al Centrului Eparhial Iaşi în colaborare cu Părinţii Protopopi şi cu preoţii care au avut în parohiile lor familii afectate de revărsarea nemiloasă a apelor.

Din sumele colectate la nivelul Arhiepiscopiei Iaşilor prin cele 12 protopopiate, s-a stabilit utilizarea imediată a sumei de 89.000 lei pentru repararea unor clădiri afectate de inundaţii din judeţul Botoşani (în special din zona oraşului Dorohoi).

Contribuţii la construirea şi dotarea caselor pentru sinistraţi

Permanenţa Consiliului Eparhial Iaşi a hotărât pe 25 august a.c. utilizarea fondului rămas disponibil pentru ajutorarea persoanelor sinistrate (aproximativ 1.100.000 lei) după cum urmează:
 Sprijin financiar pentru construirea a 74 de case în 14 parohii din mediul rural de pe raza protopopiatului Dorohoi (judeţul Botoşani) şi din parohiile Soci şi Conţeşti din Protopopiatul Paşcani (judeţul Iaşi). Suma totală alocată este de 592.000 lei, fiind alocaţi pentru manopera lucrărilor de construcţie câte 8.000 lei de familie. Sumele vor fi împărţite în 3 tranşe şi acordate pe măsură ce se efectuează lucrările de construcţie, pe baza unei situaţii constatată la faţa locului de o comisie delegată de Centrul Eparhial Iaşi.
 Sprijin financiar pentru construirea a 10 case în parohia Mogoşeşti Siret (Protopopiatul Paşcani). Suma totală alocată este de 60.000 lei, fiind alocaţi pentru manopera lucrărilor de construcţie câte 6.000 lei de familie. Aceste familii au primit şi suprafaţa de pământ necesară pentru construirea casei din partea parohiei, în baza evaluării sociale efectuate de către Biroul de Asistenţă Socială a Protopopiatului Paşcani. Suma de 6.000 lei va fi acordată în 3 tranşe de câte 2.000 de lei, pe baza unei situaţii constatată la faţa locului de o comisie delegată de Centrul Eparhial Iaşi.
 Sprijin financiar pentru construirea integrală a trei case, pentru 3 familii din oraşul Dorohoi, utilizând şi sprijinul pentru materiale de construcţie care va fi primit din partea Guvernului României.
 Sprijin financiar în valoare de 200.000 lei, câte 1.000 lei pentru fiecare din cele 200 de familii din localitatea Dorohoi care au avut locuinţa inundată.
Eventualele sume care vor rămâne după aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, precum şi alte sume care se vor colecta între timp, vor fi, de asemenea, dirijate către sinistraţi în funcţie de analiza situaţiei la acel moment (fie pentru reparaţii sau construcţii de case, fie pentru dotarea locuinţelor).

***

Tot în sprijinul sinistraţilor se desfăşoară Campania de solidaritate „Învinge apele!” organizată de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, împreună cu Societatea Română de Televiziune şi cu Romtelecom. Această campanie se desfăşoară prin difuzarea unor reportaje din zonele sinistrate cu prezentarea dramelor unor familii afectate de revărsarea apelor şi cu îndemnul de a fi solidari faţă de cei afectaţi de inundaţii prin donarea unor sume în cele trei conturi special deschise la CEC Bank Iaşi. De asemenea, Romtelecom a pus la dispoziţie 3 linii de teledon de 2, 5 şi 10 euro. Prin această campanie, la data de 25 august a.c. se colectaseră 64.000 lei şi 6.000 euro. Sumele obţinute ca urmare a Campaniei de solidaritate „Învinge apele!” vor fi utilizate, cu acordul partenerilor noştri, tot pentru atingerea obiectivelor menţionate mai sus.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor