Marţi, 10 Iulie 2012

Sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Şcoala Varlaam Mitropolitul organizează, în perioada 19-21 Aprilie 2010, o serie de evenimente “Zilele Deschise” pentru prezentarea şcolii şi înscrierea copiilor în clasa I, anul şcolar 2010-2011.

Şcoala Varlaam Mitropolitul completează proiectele educaţionale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei printr-o continuare firească de la cele 2 grădiniţe către şcoală. Într-o primă etapă, Şcoala Varlaam Mitropolitul va acoperi ciclul primar I-IV, urmând ca, într-o etapă ulterioară, să cuprindă şi ciclul gimnazial şi liceal.

Şcoala Varlaam Mitropolitul este cea mai nouă şi modernă iniţiativă a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Aflată sub patronajul spiritual al Sfântului Varlaam, şcoala doreşte să aducă fiecărui copil bucuria învăţării prin metode interactive, în lumina învăţăturii creştine şi în contextul culturii şi civilizaţiei contemporane. Şcoala Varlaam Mitropolitul propune nu doar o soluţie educaţională vie, ci chiar descoperirea vieţii în firescul ei, lucru care se poate face doar în relaţie cu Dumnezeu. Aceasta este calea către bucuria cunoaşterii prin tot ceea ce face omul în viaţa lui.

Ce este particular Şcolii Varlaam Mitropolitul?

• Parteneriat susţinut dintre Şcoală – Familie – Biserică
• Şcoala îşi propune ca strategie didactică îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne, pe baza curiculei Ministerul Învăţământului, cu formarea personalităţii din perspectiva valorilor creştine
• Cadre didactice pregătite care ştiu să selecteze, să combine diferite metode, alegând strategii adecvate stituaţiilor diferite de învăţare şi individualizate pe elev
• O educaţie a competenţelor de viaţă (componentele inteligenţei emoţionale: conştiinţa de sine, autocontrolul, motivaţia, empatia, aptitudini sociale), deoarece inteligenţa academică nu este suficienta pentru înfruntarea cu succes a problemelor vieţii
• Aplicarea principiului inter şi transdisciplinarităţii (A învăţa să ştii - A învăţa să faci - A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi - A învăţa să fii)
• Metoda şcolii îi ajută să îşi descopere talentele unice individuale şi să le dezvolte către împlinirea potenţialului propriu şi conturarea unui om complet: minte, trup şi suflet.

Cine a fost Varlaam Mitropolitul?

• mare cărturar şi mitropolit al Moldovei în secolul al XVII-lea
• înfiinţează prima tipografie din Moldova în chiile Mănăstirii 'Sf. Trei Ierarhi' din Iaşi
• scrie în 1643 una dintre cele mai importante lucrări de carte veche românească - Cazania, conţinând cuvinte de învăţătură şi predici pentru sărbătorile religioase. Lucrarea îşi aduce un aport preţios la formarea limbii noastre literare, fiind scrisă într-un stil viu şi plin de culoare, cu fraze bogate în comparaţii pitoreşti şi expresii plastice
• înfiinţează la Iaşi o şcoală - „Colegiul de la Iaşi” - unde mari învăţaţi ai timpului predau limbile greacă, slavonă şi latină, teologia, astronomia, gramatica, filozofia, retorica, dialectica, aritmetica, geometria
• canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2005

Toţi cei interesaţi să afle mai multe despre Şcoala Varlaam Mitropolitul şi posibilităţile de înscriere în clasa I, pentrul anul şcolar 2010-2011, sunt invitaţi la evenimentele de prezentare „Zilele Deschise”, în perioada 19-21 Aprilie 2010, în fiecare zi, cu începere de la orele 18.00, la sediul şcolii din Strada Lascăr Catargi nr. 33, zona Copou. Mai multe informaţii despre aceste evenimente şi despre înscrierea copiilor în clasa I se pot obţine oricând la telefon 0727.377.334.